SKELBIMAI. Rugsėjo 29 d.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Rugsėjo 30 d., Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Spalio 1 d., Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja.
Spalio 1 d., antradienį, Taize-Gailestingumo vakaras. Programoje: 18:30 šv. Mišios, 19:30 mokymas (br. Jurgis), adoracija, išpažintys, užtarimo malda.
Spalio 3 d. Šv. Angelai Sargai
Spalio 4 d. Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
Spalio 5 d. Šv. Faustina Kovalska, vienuolė

SpalisŠvč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Jeigu neturite rožinio, jį galite įsigyti pas kontempliatyviąsias seseris.
Spalio mėnesį Popiežius Pranciškus paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu ir pasirinko jo temą – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Kviečiame norinčius įsipareigoti nuolatinei adoracijai:
dienos laiku: pirmadieniais 17-18, 19-20 val., trečiadieniais 11-12, 17-18 val., šeštadieniais 17-18 ir 19-20 val., sekmadieniais 18-19 val. Kreipkitės į Birutę, 865649693, dienine.adoracija@gmail.com
nakties laiku: iš antradienio į trečiadienį 3-5 val., iš trečiadienio į ketvirtadienį 0-2 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com

ŠV. JONUI PAULIUI II SKIRTAS MALDOS VAKARAS
Spalio 15 d., antradienį kviečiame į maldos vakarą, skirta šv. Jonui Pauliui II. Programa: 18:30 šv. Mišios, paskaita apie šv. Joną Paulių II, jo relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties. Šis maldos vakaras – tai pasiruošimas šv. Jono Pauliaus II liturginiam minėjimui spalio 22 d.

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI!
Kviečiame 6-18 m. vaikus ir paauglius pabandyti patarnauti šv. Mišiose sekmadienį su galimybe ateityje labiau įsipareigoti, dalyvauti įvairiuose susitikimuose ir išvykose skirtose patarnautojoms. Ypač  trūksta patarnautojų 10 val. sekmadienio šv. Mišioms. Kreiptis į br. Eliją gyvai arba el. paštu br.elijas@joanitai.org

SUTVIRTINIMO KURSAI
JAUNIMUI (15-25 m.): Susitikimai vyks antradieniais 18:15 val., o sekmadieniais 12:00 švęsime šv. Mišias. Kursų pradžia 2019 m. spalio 8 d., antradienį, 18:15.
SUAUGUSIEMS (25 m.+): Susitikimai vyks pirmadieniais 19:00-20:15. Kursų pradžia 2019 m. spalio 14 d. 19 val., I a. šv. Jono menėje.

ALFA JAUNIMUI!
Paskutinis atviras ALFA JAUNIMUI susitikimas – jau šį trečiadienį, spalio 2 d. 18:30 – kviečiame ateiti! Tavęs lauks 12 susitikimų ir 12 naujų patirčių. Apie krikščionybę kalbės patyrę lektoriai, o mintimis dalinsimės grupelėse. Tad nebijok ir drąsiai leiskis į šį krikščionybės bei savęs pažinimo nuotykį! Registracija: kastaalfa@gmail.com

Kviečiame į TOBULĖJIMO KELIĄ – praktinį, edukacinį susitikimų kursą siekiantiems žinių, bendrystės ir gilesnio Dievo bei Jo malonių pažinimo. Susitikimai vyks kas antrą savaitę, sekmadieniais, nuo 9.20 val. ir baigsis 12 val. Šv. Mišių šventimu. Pirmasis susitikimas – spalio 6 dieną.

ŠEIMŲ MALDOS GRUPELĖ
Jei trokštate drauge su kitomis šeimomis kiekvieno penktadienio vakarą kalbėti Rožinį, melstis už kunigus, skaityti sekmadienio skaitinius, pabendrauti per suneštines vaišes, kviečiame į joanitų šeimų maldos grupelę. Kreipkitės į Birutę, tel. 865649693, birutemarija.t@gmail.com

JAUNIMO (18-35 m.) MALDOS GRUPĖ
Joanitų jaunimas kviečia visus norinčius prisijungti prie maldos grupelės, vykstančios ketvirtadieniais 19 val. Marijos namuose. Meldžiamės, skaitome šv. Raštą, adoruojame ir viską užbaigiame pasidalinimu ir aptarimu prie arbatos su sausainiais. Norintys prisijungti – rašykite Aistei:  866255650, jureviciuteaiste@gmail.com

LECTIO DIVINA (malda su Šv. Raštu)
Antradieniais po šv. Mišių, 19:30 šv. Rapolo kambaryje, maloniai kviečiame visus norinčius prisijungti prie Šv. Rašto skaitymo grupelės. Meldžiamės, skaitome ateinančio sekmadienio Evangelijos ištrauką, apmąstome ir dalijamės tuo, ką mums kalba Dievas per šv. Raštą čia ir dabar. Daugiau informacijos el. paštu: daliazab@gmail.com

SUŽADĖTINIŲ KURSAI 
Sužadėtinių kursai mūsų vienuolyne prasidės lapkričio 16 d., šeštadienį, 10 val. ir vyks 1-2 kartus per mėnesį iki gegužės 9 dienos. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.

PATYRIMINĖ PORŲ SANTYKIŲ STUDIJA Consummatum Est
Tai aštuonis susitikimus (vieną kartą per mėnesį) trunkanti programa sutuoktiniams, norintiems auginti savo poros tarpusavio santykį. Susitikimai vyks šv. Jono brolių vienuolyne, antradieniais / trečiadieniais 19.00-20.30 val. arba šeštadieniais 11.00-12.30 val. Daugiau informacijos: ramune413@gmail.com

PORŲ REKOLEKCIJOS
Lapkričio 8-9 d. kviečiame į Porų rekolekcijas. Tema: Atleidimo Galia. Auka porai: 90 eurų. Vieta: Marijos svečių namai. Registruotis: ramune413@gmail.com, 8699 10969 (Ramunė).

DĖL AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO
Primename, kad automobilius galite statyti ne tik iš aikštelėje iš Antakalnio g. pusės, bet ir L. Sapiegos, Grybo, P. Rimšos gatvėse, – tai gali kainuoti mažiau nervų ir ramesnį atvykimą į šv. Mišias. Vartelius iš Sapiegų gatvės atrakinsime 🙂

PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.