SKELBIMAI. Rugpjūčio 25 d.

XXI EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Rugpjūčio 27 d., Šv. Monika
Rugpjūčio 28 d., Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Rugpjūčio 29 d., Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas
Rugpjūčio 31 d., šeštadienį, maldos vakaras su šv. Motinos Teresės relikvijų pagerbimu. Pradžia 18:30
val.
Rugsėjo 1 d. šv. Mišios vyks ir 10 val., ir 12 val. (vaikų šv. Mišios). 12 val. šv. Mišių metu ypatingai
melsimės už vaikus, kurie pradeda mokslo metus, ir už Pirmosios šv. Komunijos dovanas. Kviečiame
vaikus prieiti išpažinties (ypač tuos, kurie šiais metais priėmė Pirmąją šv. Komuniją).

ŠV. MOTINAI TERESEI SKIRTAS MALDOS VAKARAS
Rugpjūčio 31 d., šeštadienį, 18:30 val. kviečiame Jus maldos vakarą, kurio metu vyks tėvo Reno-Marijos
paskaita, šv. Motinos Teresės relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties. Šis maldos
vakaras – tai pasiruošimas šv. Motinos Teresės liturginiam minėjimui rugsėjo 5 d.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Kviečiame norinčius įsipareigoti nuolatinei adoracijai nakties laiku: iš antradienio į trečiadienį 03-05 val.
ir iš ketvirtadienio į penktadienį 04-05 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431,
naktine.adoracija@gmail.com.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukos sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę nuo rugpjūčio 3 d. iki
vasario 29 d. Bažnyčioje šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Jūs galite prijungti savo
intencijas paliekant artimųjų vardų sąrašą zakristijoje.
Jūs taip pat galite palikti intencijas sekretorei, kuri būna vienuolyne nuo pirmadienio iki penktadienio, 9-
18 val., tel. nr.: 86 050 1424.

NAUJŲ AKADEMINIŲ METŲ ŠVENTĖ “NELAUK SESIJOS, MELSKIS JAU DABAR”
Kviečiame akademinį jaunimą naujus mokslo metus pasitikti Vilniaus akademinės sielovados centro
renginyje „Nelauk sesijos, melskis jau dabar“, kuris vyks Vilniaus Katedroje rugsėjo 2 d. Daugiau
informacijos čia.

MARATONAS „BĖK IR ATSATYK SAVO BAŽNYČIĄ“
Rugsėjo 8 dieną, sekmadienį, brolis DISMAS kviečia bėgimo mėgėjus prisijungti prie bėgimo „Danske
Bank Vilniaus maratonas“ su šūkiu „Bėk ir atstatyk savo bažnyčią”. Distancijos: 5 km, 10 km, 21 km ir
42 km.

JAUNIMO VAKARAS SU FILMU „MISIJA“
Rugsėjo 11 d., trečiadienį, 18:30 val. kviečiame jaunimą į filmo „Misija“ su Robert De Niro peržiūrą.
Susitikimas vyks šv. Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.

PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie padeda mums tvarkytis, palaiko mus malda ir
daržovėmis. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.