SKELBIMAI

Liepos 28 d.
XVII EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Liepos 29 d., Šv. Morta
Liepos 31 d., Šv. Ignacas Lojola, kunigas
Rugpjūčio 1 d., Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Rugpjūčio 15 d. šv. Mišios vyks 12 val.

BR. KŪDIKĖLIO JĖZAUS PRANCIŠKAUS KNYGOS PRISTATYMAS
Rugpjūčio 15 d. 11 val. kviečiame Jus į br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus knygos The Theological
Landscape of Middle Earth: On Theology in J.R.R. Tolkien’s Fantasy pristatymą šv Jono Pauliaus II
salėje.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Kviečiame norinčius įsipareigoti nuolatinei adoracijai trečiadieniais 08-09 val. Taip pat ieškome norinčių
laikinai, nuo rugpjūčio 4 d. iki rugpjūčio 25d., įsipareigoti adoracijai sekmadieniais 10-11 val. ir 11-12
val. Kreipkitės į Birutę: el. p. dienine.adoracija@gmail.com, tel. 865649693.
Laisvi nakties laikai: iš pirmadienio į antradienį 02-04 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą,
8 605 83431, naktine.adoracija@gmail.com.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv.
Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje.
Sudėtines šv. Mišias pradėsime aukoti 2019 m. rugpjūčio 2 d. Iki to laiko pranešime sudėtinių šv. Mišių
aukojimo pabaigos datą.
Jeigu Jūs norėtumėte prijungti ir savo artimuosius, prašome užrašyti jų vardus ir atnešti į zakristiją prieš
ar po šv. Mišių.

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!
Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vaikinus 2019-2020 metais gyventi vienuolyno studentų namuose
„ATSIMAINYMAS“. Įsikelti galima jau dabar!
Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali. Ačiū!
Kreiptis į brolį Steponą: +370 607 88 594, brsteponas@joanitai.org
Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/