SKELBIMAI 2019 m. liepos 7 d.

XIV EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Liepos 11 d., Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas
Ateinančią savaitę, nuo antradienio (liepos 9 d.) iki šeštadienio (liepos 13 d.) šv. Mišių vienuolyne nebus.
Liepos 14 d. bus 12 val. šv. Mišios.

DOVANOJAME KAMBARINES GĖLES
Vienuolyno rūbinėje ant palangės yra kambarinių gėlių, kurias broliai kviečia pasiimti, jei norite ir
patinka. Nemokamai!

VIENUOLYNE GYVENA NE TIK VIENUOLIAI, BET IR STUDENTAI!
Šv. Jono broliai kviečia 18-28 m. vyrus 2019-2020 metais gyventi vienuolyno studentų namuose
„ATSIMAINYMAS“. Įsikelti galima jau dabar!
Kreiptis į brolį Steponą: +370 607 88 594, brsteponas@joanitai.org
Daugiau informacijos: joanitai.org/studentu-namai-atsimainymas/

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių nuolatos įsipareigoti adoracijai pirmadieniais 18-19 val. ir šeštadieniais 16-17 val., o
taip pat laikinai, nuo liepos 7d. iki rugpjūčio 25d., sekmadieniais 10-11 val. Kreipkitės į Birutę: el.
p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693.
Laisvi nakties laikai: iš pirmadienio į antradienį 02-04 val., iš antradienio į trečiadienį 02-03 val., iš
trečiadienio į ketvirtadienį 02-04 val. Kreipkitės į Egidijų, 8 607 65342, arba Santą, 8 605 83431.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv.
Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje.
Sudėtines šv. Mišias pradėsime aukoti 2019 m. rugpjūčio 2 d. Iki to laiko pranešime sudėtinių šv. Mišių
aukojimo pabaigos datą.
Jeigu Jūs norėtumėte prijungti ir savo artimuosius, prašome užrašyti jų vardus ir atnešti į zakristiją. Jūs
taip pat galite palikti intencijas sekretorei, kuri būna vienuolyne nuo pirmadienio iki penktadienio, 9-18
val., tel. nr.: 86 050 1424.

PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ateinančią savaitę būsime Šeimų festivalyje, melsimės už Jus – ir
prašome maldos už Šeimų festivalį ir jo dalyvius 🙂