SKELBIMAI. BIRŽELIO 30 D.

XIII EILINIS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Šiandieninė rinkliava yra skirta šventojo Tėvo veiklai paremti. Ačiū už jūsų aukas!
Liepos 2 d., Švč. Mergelės Marija, Šeimų Karalienė
Liepos 3 d. Šv. Tomas, apaštalas
Nuo liepos 7 d. sekmadienio iki rugpjūčio 25 d. sekmadienio bažnyčioje bus aukojamos tik 12.00 val. Šv.
Mišios. 10.00 val. Šv. Mišių nebus.
Šv. Mišios 10.00 val. ir 12.00 val. bus aukojamos nuo rugsėjo 1 d. sekmadienio.
Liepos mėnesį šiomis dienomis šv. Mišių vienuolyne nebus:
Liepos 9 d. (antradienį)
Liepos 10 d. (trečiadienį)
Liepos 12 d. (penktadienį)
Liepos 13 d. (šeštadienį)

DOVANOJAME KAMBARINES GĖLES
Vienuolyno rūbinėje ant palangės yra kambarinių gėlių, kurias broliai kviečia pasiimti, jei norite ir
patinka. Nemokamai!

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių nuolatos įsipareigoti adoracijai penktadieniais 16-17 val., o nuo liepos 1 d.
sekmadieniais 10-11 val. reikėtų pavadavimo kelioms savaitėms.
Kreipkitės į Birutę: birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv.
Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje.
Sudėtines šv. Mišias pradėsime aukoti 2019 m. rugpjūčio 2 d. Iki to laiko pranešime sudėtinių šv. Mišių
aukojimo pabaigos datą.
Jeigu Jūs norėtumėte prijungti ir savo artimuosius, prašome užrašyti jų vardus ir atnešti į zakristiją. Jūs
taip pat galite palikti intencijas sekretorei, kuri būna vienuolyne nuo pirmadienio iki penktadienio, 9-18
val., tel. nr.: 86 050 1424.

ŠV. JONO SESERŲ IŠLEISTAS MALDYNĖLIS
Kviečiame įsigyti šv. Jono kontempliatyviųjų seserų „šviežiai“ išleistą knygelę MALDOS PRIE
STALO, per visus liturginius metus. Tegul šis maldų rinkinys stiprins jūsų šeimų, grupių, sambūrių
bendrystę prie bendro stalo ir kiekvieno ryšį su Viešpačiu. Įsigydami šią knygutę paremsite ir seseris.

PAGALBA ŠV. JONO SESERIMS
Seserys ieško pagalbos perdažyti keletą kambarių liepos mėnesį nuo 1 iki 22 dienos. Lauksime jūsų
atsakymo! Kreiptis į sr. Teresę: tel. 86 007 7872. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

REKOLEKCIJOS MERGINOMS
Š. m. liepos 31 d.- rugpjūčio 4 d. šv. Jono kontempliatyviosios seserys kviečia merginas (17-35 m.) į tylos
rekolekcijas Marija – „Mylimasis Jėzaus mokinys“, kurias ves Br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.
Registracija tel. 867378047 arba el.paštu sjsefezas@stjean.com
Auka už rekolekcijas 75 Eur (studentėms 50 Eur)

ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia:
https://docs.google.com/forms/d/1W1SPieQB_jOxoBcHeM7so1Uc-vaIwcCHS8rrkh-FaS4/viewform?
edit_requested=true

PRAŠYMAS
Gal mes ne visi galime dalyvauti Šeimų festivalyje, bet norime pakviesti Jus prisijungti per maldą, prašant
Dievo, kad dalyvaujančioms šeimoms tai bus palaimintas laikas, prisiartinimo prie vienas kito ir dvasinio
poilsio laikas. O jeigu jūsų rūsyje po žiemos dar liko uogienių, konservuotų daržovių ar kitų gėrybių,
kviečiame padovanoti jas Šeimų festivaliui: savo dovanas galite palikti dėžėse prie Bažnyčios įėjimo iš
vienuolyno pusės (geriausiai iki liepos 1 d.). Nuoširdžiai dėkojame visų šeimų vardu!

PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū už paaukotą maistą, darbus sode, vienuolyno tvarkymą, kitas
tarnystes. Jūs esate nuostabūs! Mes už jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.