SKELBIMAI. Birželio 16 d.

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ
 
LITURGIJA
Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po šv. Mišių birželio mėnesį kartu meldžiamės Švč.
Jėzaus Širdies litaniją.
Birželio 21 d., Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis, studentų ir katalikiškojo jaunimo globėjas
Nuo liepos 7 d. sekmadienio iki rugpjūčio 25 d. sekmadienio bažnyčioje bus aukojamos tik 12.00 val.
šv. Mišios. 10.00 val. šv. Mišių nebus.
Šv. Mišios 10.00 val. ir 12.00 val. bus aukojamos nuo rugsėjo 1 d. sekmadienio.
 
DEVINTINIŲ PROCESIJA
Kitą sekmadienį, birželio 23 d., švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines). Visus
kviečiame sudalyvauti Devintinių procesijoje, kuri prasidės apie 13.30 val. prie Vilniaus arkikatedros ir
judės Aušros Vartų link.
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių įsipareigoti adoracijai pirmadieniais 14.00-15.00 val. bei 18.00-19.00 val. ir šeštadieniais 16.00-17.00 val.. Kreipkitės į Birutę: el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693.
Naktimis laisvi šie laikai: iš pirmadienio į antradienį 00.00-02.00 val., 02.00-04.00 val., iš antradienio į trečiadienį 02.00-03.00 val., 03.00-05.00 val., iš trečiadienio į ketvirtadienį 02.00-04.00 val. Kreipkitės į Egidijų: egidijus.maciulevicius@gmail.com, 8 607 65342, arba Santą: santa.maciuleviciene@gmail.com,
8 605 83431. Taip pat mielai laukiame galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai.
Ačiū, kad atsiliepiate.
 
PAGALBA ŠV. JONO SESERIMS
Seserys ieško pagalbos perdažyti keletą kambarių liepos mėnesį nuo 1 iki 22 dienos. Lauksime jūsų
atsakymo! Kreiptis į sr. Teresę: tel. 860077872. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!
 
REKOLEKCIJOS MERGINOMS
Š. m. liepos 31 d.- rugpjūčio 4 d. šv. Jono kontempliatyviosios seserys kviečia merginas (17-35 m.)
į tylos rekolekcijas Marija – „Mylimasis Jėzaus mokinys“, kurias ves Br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.
Registracija tel.867378047 arba el. paštu sjsefezas@stjean.com
Auka už rekolekcijas 75 eur (studentėms 50 eur)
 
ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.
 
PRAŠYMAS
Gal mes ne visi galime dalyvauti Šeimų festivalyje, bet norime pakviesti Jus prisijungti per maldą, prašant
Dievo, kad dalyvaujančioms šeimoms tai būtų palaimintas laikas, prisiartinimo prie vienas kito ir dvasinio
poilsio laikas. O jeigu jūsų rūsyje po žiemos dar liko uogienių, konservuotų daržovių ar kitų gėrybių,
kviečiame padovanoti jas Šeimų festivaliui: savo dovanas galite palikti dėžėse prie Bažnyčios įėjimo iš
vienuolyno pusės (geriausiai iki liepos 1 d.). Nuoširdžiai dėkojame visų šeimų vardu!
 
PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū už paaukotą maistą, darbus sode, vienuolyno tvarkymą, kitas
tarnystes. Jūs esate nuostabūs! Mes už jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.