SKELBIMAI. Birželio 2 d. VII VELYKŲ SEKMADIENIS

KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (ŠEŠTINIŲ) IŠKILMĖ
TĖVO DIENA
 
LITURGIJA
Šiandien meldžiamės už visus tėvus su dėkingumu Dievui už jų pašaukimą!
Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po šv. Mišių birželio mėnesį kartu meldžiamės Švč.
Jėzaus Širdies litaniją.
Gegužės 31 – birželio 8 d. maldų Šventajai Dvasiai devyndienis
Birželio 3 d. šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai
Birželio 5 d. šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
Birželio 8 d. Sekminių vigilija. Šv. Mišios bažnyčioje 19.30 val.. Nuo 18.30 val. galimybė prieiti
išpažinties ir adoracija.
Birželio 9 d. Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmė
 
MALDOS VAKARAS
Birželio 4 dieną, antradienį, kviečiame į maldos vakarą ir Teofiliaus Matulionio relikvijų pagerbimą.
Programoje šv. Mišios nuo 18.30 val., adoracija, šlovinimas. Tokiu būdu norime pradėti noveną, kuri
paruoš mus į pal. Teofiliaus Matulionio šventę birželio 14 d., penktadienį, 18.30 val.
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių įsipareigoti adoracijai pirmadieniais 14.00-15.00 val., šeštadieniais 16.00-17.00 val. ir
sekmadieniais 13.00-14.00 val. Kreipkitės į Birutę: el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693.
Naktį yra laisvas laikas 3.30-5.00 val. iš antradienio į trečiadienį. Kreipkitės į Egidijų:
egidijus.maciulevicius@gmail.com, 8 607 65342, arba Santą: santa.maciuleviciene@gmail.com, 8 605
83431. Taip pat labai ieškome galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai.
Ačiū, kad atsiliepiate.
 
CHORO „ADORAMUS“ KELIONĖ
Ačiū visiems už paramą mūsų chorui!
Choras Adoramus, kaip jau buvo skelbta, vyksta šią vasarą į koncertinį turą. Keliausime į Taizé, brolių
kvietimu, taip pat koncertuosime ir kitose vietose. Jūsų paramos dėka iš kelionei reikalingų 5600 eurų
šiuo metu trūksta tik 350 eurų – todėl vis dar prašome paramos tų, kurie nori ir gali mus paremti. Labai
dėkojame!
Mus galite paremti:
1) įsigydami CD “BENEDICTA TU” (10 eur). CD bus pardavinėjami prie išėjimo, ten pat rinksime ir
aukas.
2) Pavedimu. Gavėjas: Labdaros ir paramos Gailestingumo fondas
Sąskaitos nr: LT21 4010 0510 0461 6054
Paskirtis: [Vardas Pavardė] AUKA
 
CHORO „ADORAMUS“ KONCERTAS
Birželio 9 dieną, 16.00 val. choras „Adoramus“ kviečia į Sekminių dienos koncertą, kuris vyks Vilniaus
Arkikatedros Bazilikoje. Programoje išgirsite G. Allegri „Miserere mei, Deus“ bei
G. P. da Palestrinos, M. Robledo, G. Croce, A. Scarlatti kūrinius. Dėkokime už Šventosios Dvasios
malones!
 
STYGINIŲ KONCERTAS
Birželio 9 d. po 12 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks koncertas. Atlikėjos:
Toma Bandzaitytė (smuikas)
Asta Jankauskienė (altas)
Dalia Sakavičiūtė (altas)
Programoje: J. S. Bacho, J. Sibelijaus, A. Dvoržako ir kitų kompozitorių kūriniai.
 
PAGALBA ŠV. JONO SESERIMS
Seserys ieško pagalbos perdažyti keletą kambarių liepos mėnesį nuo 1 iki 22 dienos. Lauksime jūsų
atsakymo! Kreiptis į s. Teresę: tel. 860077872. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!
 
ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia
 
PRAŠYMAS
Gal mes ne visi galime dalyvauti Šeimų festivalyje, bet norime pakviesti Jus prisijungti per maldą, prašant
Dievo, kad dalyvaujančioms šeimoms tai būtų palaimintas laikas, prisiartinimo prie vienas kito ir dvasinio
poilsio laikas. O jeigu jūsų rūsyje po žiemos dar liko uogienių, konservuotų daržovių ar kitų gėrybių, kviečiame padovanoti jas Šeimų festivaliui: savo dovanas galite palikti dėžėse prie Bažnyčios įėjimo išvienuolyno pusės
(geriausiai iki liepos 1 d.).
Nuoširdžiai dėkojame visų šeimų vardu!
 
PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū už paaukotą maistą, darbus sode, vienuolyno tvarkymą, kitas
tarnystes. Ačiū Neringai už padovanotą kompiuterį!
Jūs esate nuostabūs! Mes už jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.