SKELBIMAI Gegužės 26 d.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS
 
LITURGIJA
Vyksta Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei.
Po Mišių mes meldžiamės Švč. Mergelės
Marijos litaniją.
Gegužės 26 d. 12.00 val. ketvirtoji vaikų grupė priima Jėzų Komunijoje pirmą kartą. Melskimės už juos ir jų
šeimas!
Gegužės 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas. Šią dieną taip pat pradedamas maldų Šventajai
Dvasiai devyndienis.
Birželio 1 d. – šv. Justinas, kankinys.
Birželinės pamaldos vyksta Švč. Jėzaus Širdies garbei.
Po šv. Mišių birželio mėnesį kartu meldžiamės
Švč. Jėzaus Širdies litaniją.
 
GAILESTINGUMO ŠVENTOVĖS ANSAMBLIO KONCERTAS
Gegužės 19 val. kviečiame į Gailestingumo šventovės ansamblio naujojo albumo „Kantičkos“ pristatymą,
kuriame išgirsite unikalias, ansamblio aranžuotas lietuvių liaudies giesmių interpretacijas. Ansamblis taip
pat pristatys, ką jie išmoko būdami polifoninio dainavimo mokymo sesijoje Korsikoje. Po koncerto bus
galimybė įsigyti albumą „Kantičkos“ ir prisidėti padengiant ansamblio kelionės į Korsiką išlaidas.
Koncertas nemokamas.
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių įsipareigoti adoracijai pirmadieniais 14.00-15.00 val. ir šeštadieniais 16.00-17.00 val.
Kreipkitės į Birutę: el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693. Yra laisvas laikas naktį 3.30-5.00
val. iš antradienio į trečiadienį. Kreipkitės į Egidijų: egidijus.maciulevicius@gmail.com, 8 607 65342,
arba Santą: santa.maciuleviciene@gmail.com, 8 605 83431. Taip pat mielai laukiame galinčių esant
reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Ačiū, kad atsiliepiate.
 
MARATONAS „BĖK IR ATSTATYK SAVO BAŽNYČIĄ“
Kitą sekmadienį, birželio 2 dieną, brolis DISMAS kviečia bėgimo mėgėjus prisijungti prie bėgimo WE
RUN VILNIUS 2019 06 02 su šūkiu „Bėk ir atstatyk savo bažnyčią”. Distancijos: 5 km, 10 km, 21 km.
 
PAGALBA ŠV. JONO SESERIMS
Seserys ieško pagalbos perdažyti keletą kambarių liepos mėnesį nuo 1 iki 22 dienos. Lauksime jūsų
atsakymo! Kreiptis į s. Teresę: tel. 860077872. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!
 
ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.
 
PRAŠYMAS
Gal mes ne visi galime dalyvauti Šeimų festivalyje, bet norime pakviesti Jus prisijungti per maldą, prašant
Dievo, kad dalyvaujančioms šeimoms tai būtų palaimintas laikas, prisiartinimo prie vienas kito ir dvasinio
poilsio laikas. O jeigu jūsų rūsyje po žiemos dar liko uogienių, konservuotų daržovių ar kitų gėrybių,
kviečiame padovanoti jas Šeimų festivaliui: savo dovanas galite palikti dėžėse prie Bažnyčios įėjimo iš
vienuolyno pusės (geriausiai iki liepos 1 d). Nuoširdžiai dėkojame visų šeimų vardu!
 
PADĖKA
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū už paaukotą maistą, darbus sode, vienuolyno tvarkymą, kitas tarnystes. Jūs esate nuostabūs! Mes už jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.