SKELBIMAI. Gegužės 19 d.

V VELYKŲ SEKMADIENIS
 
LITURGIJA
Vyksta Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei. Po Mišių mes meldžiamės Švč. Mergelės Marijos litanija.
 
Šiandien 10.00 val. trečioji vaikų grupė priima Jėzų Komunijoje pirmą kartą. Kitą sekmadienį (gegužės
26 d.) 12.00 val. – paskutinė vaikų grupė. Melskimės už juos ir jų šeimas!
 
KATALIKYBĖS PROGRAMA
Šeštadienį, gegužės 25 d., 8.30 – 11.30 val., brolių Joanitų vienuolyne, Šv. Jono Pauliaus II salėje (II a.)
(Antakalnio g. 27, Vilnius) vyks Katalikybės programa, skirta žinių apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą gilinimui. Tema: “Malda”. Veda br. Reno Marija.
Programoje: 8.30 val. paskaita; 9.15 val. arbatos pertraukėlė; 9.30 val.– „Catholicism“ dokumentinis
filmas (anglų kalba su lietuviškais subtitrais); 10.30 val. – filmo aptarimas / diskusija; 11.30 val. – Šv. Mišios. Susitikimai yra atviri visiems.
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių įsipareigoti adoracijai pirmadieniais 14.00-15.00 val., antradieniais 19.00-20.00 val., šeštadieniais 16.00-17.00 val. Taip pat mielai laukiame galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Kreipkitės į Birutę: el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693. Ačiū, kad atsiliepiate.
 
GAILESTINGUMO ŠVENTOVĖS ANSAMBLIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės 26 d., 19 val. kviečiame į Gailestingumo šventovės ansamblio naujojo albumo „Kantičkos“ pristatymą, kuriame išgirsite unikalias, ansamblio aranžuotas lietuvių liaudies giesmių interpretacijas. Ansamblis taip pat pristatys, ką jie išmoko būdami polifoninio dainavimo mokymo
sesijoje Korsikoje. Po koncerto bus galimybė įsigyti albumą „Kantičkos“ ir prisidėti padengiant ansamblio kelionės į Korsiką išlaidas. Koncertas nemokamas.
 
CHORO „ADORAMUS“ KELIONĖ
Vilniaus šv. Jono vienuolijos choras Adoramus vyksta šią vasarą į koncertinį turą. Keliausime į Taizé brolių kvietimu, taip pat koncertuosime ir kitose vietose. Kelionei reikalinga nemaža suma (viso 5600 eur, dar trūksta apie 1000 eur), todėl prašome galinčių mus paremti. Labai dėkojame!
Mus galite paremti:
1) įsigydami CD “BENEDICTA TU” (10 eur). Gegužės mėnuo – Marijos mėnuo. Galbūt gera proga tokiai
dovanai? CD bus pardavinėjami prie išėjimo, ten pat rinksime ir aukas.
2) Pavedimu. Gavėjas: Labdaros ir paramos Gailestingumo fondas
Sąsk. nr: LT21 4010 0510 0461 6054
Paskirtis: [Vardas Pavardė] AUKA
 
PAGALBA ŠV. JONO SESERIMS
Seserys ieško pagalbos perdažyti keletą kambarių liepos mėnesį nuo 1 iki 22 dienos. Lauksime jūsų
atsakymo! Kreiptis į s. Teresę: tel. 860077872. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!
 
ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.
 
POLITIKA VIENUOLYNE
Kaip įprasta bažnyčioje, šis vienuolynas yra Dievo namai, kur kiekvienas turėtų jaustis priimtas nepaisant jo politinių pažiūrų. Būtent todėl šv. Jono broliai nepalaiko ir nėra palaikomi jokios politinės partijos. Jie draudžia bet kokias politines iniciatyvas ar agitacijas, turime omeny rinkimus, vienuolyno teritorijoje (pastatuose ir sode).
Jeigu būtų neaiškumų ar klausimų šia tema, prašytume kreiptis į priorą.
 
PADĖKA IR PRAŠYMAS
Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Mes dar ieškome PC kompiuterio – nešiojamo arba stacionaraus.
Prašome kreiptis į br. Jurgį.