SKELBIMAI. Gegužės 12 d.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena

LITURGIJA
Vyksta Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei. Po Mišių mes meldžiamės Švč. Mergelės
Marijos litanija.
Šiandien 12.00 val. antroji vaikų grupė priima Jėzų Komunijoje pirmą kartą. Kitą sekmadienį (gegužės 19 d.)
10.00 val. – kita vaikų grupė. Iš viso yra 4 grupės vaikų. Melskimės už juos ir jų šeimas!
Gegužės 13 d., pirmadienį, Fatimos Švč. Mergelės Marijos minėjimas.
Gegužės 14 d., antradienį, šv. Motiejus, apaštalas.
Gegužės 16 d., ketvirtadienį, šv. Andriejaus Bobolos minėjimas. Šv. Andriejaus Bobolos (1592-1657)
likimas glaudžiai susijęs su Vilniumi: jis studijavo Vilniaus universitete, tarnavo Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Šios bažnyčios kriptoje saugomos šventojo relikvijos.
Gegužės 18 d., šeštadienį, 18.30-20.00 val. – Maldos vakaras bažnyčioje su sužadėtiniais, kurie ruošiasi
priimti Sutvirtinimo sakramentą bei vaikais, kurie ateinantį sekmadienį priims Pirmąją Komuniją, ir jų
tėveliais. Bus galimybė atlikti išpažintį. Labai kviečiame!

KVIEČIAME Į VILNIAUS MIESTO Taizé – GAILESTINGUMO VAKARĄ
Maldos vakaro data – gegužės 14 d., 19.30 val., antradienis. Vieta – Išganytojo bažnyčia, Šv. Jono brolių
Vienuolynas, Antakalnio g. 27, Vilnius.
Šiame maldos vakare bus giedamos Taizé giesmės, galimybė atlikti išpažintį ar paprašyti užtarimo
maldos. Vakaro metu išgirsime kun. Sauliaus Bužausko mokymą tema „Mergelė Marija, Bažnyčios ir
žmonių Motina“.
Prie Taizé choro kviečiame prisijungti visus galinčius ir norinčius giedoti. Repeticija vyks gegužės 14 d,
17.30 val. Choro vadovas – Nikodemas Lukšė, tel. 863182569, el. p. nikas.lukse@gmail.com.

Būtina išankstinė registracija.
Kviečiame savanorius: visi, kurie gali ir nori prisidėti prie Taizé maldos vakarų organizavimo, kviečiame
kreiptis į Giedrę Užkurėnaitę, tel. 869412929, el. p. giedre_uzk@karjera.info.

KATALIKYBĖS PROGRAMA
Šeštadienį, gegužės 18 d., 8.30 – 11.30 val., brolių Joanitų vienuolyne, Šv. Jono Pauliaus II salėje (II a.)
(Antakalnio g. 27, Vilnius) vyks Katalikybės programa, skirta žinių apie Katalikų Bažnyčią ir jos
mokymą gilinimui. Tema: “Malda”. Veda br. Reno Marija.
Programoje: 8.30 val. paskaita; 9.15 val. arbatos pertraukėlė; 9.30 val.– „Catholicism“ dokumentinis
filmas (anglų kalba su lietuviškais subtitrais); 10.30 val. – Filmo aptarimas / diskusija;
11.30 val. – Šv. Mišios. Susitikimai yra atviri visiems.

KRIKŠČIONIŠKOJO KINO KLUBE – FILMAS „IŠJODINĖTOJAS“
Krikščioniškasis kino klubas (KKK) kviečia į sezono uždarymą gegužės 18 d. (šeštadienį) 18 val. šv. Jono
Pauliaus II salėje. Jo metu žiūrėsime kinų režisierės Chlojos Žao filmą “Išjodinėtojas”. Tai šiuolaikinis
vesternas, pasakojantis apie indėnų kilmės kaubojų, kuris dėl patirtos traumos nebegali tęsti
profesionalios karjeros. Filmas nagrinėja įvairias – fizinio, psichologinio ir egzistencinio – sudužimo
formas ir kreipia žiūrovo žvilgsnį tikėjimo link. Filmą žiūrėsime originalo (anglų) kalba su lietuviškais
subtitrais. Po seanso kviečiame pasidalinimui prie arbatos puodelio.

CHORAS
Sezonui po truputį judant į pabaigą ir artėjant vasaros gastrolėms po užsienį, choras “Adoramus” kviečia
vyrus jungtis į mūsų gretas. Giedojimas chore – prasminga ir naudinga veikla, kurios metu ne tik nuolat tobulėji, bet ir patiri naujų įspūdžių! Susidomėję kreipkitės į Imantą: +370 620 74 203, imantasimkus@gmail.com

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių įsipareigoti adoracijai antradieniais 19.00-20.00 val., šeštadieniais 16.00-17.00 val.,
sekmadieniais 13.00-14.00 val. Taip pat mielai laukiame galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius
nuolatinei adoracijai. Kreipkitės į Birutę: el. p. birutemarija.t@gmail.com , tel. 865649693.

Ačiū, kad atsiliepiate.

ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.

POLITIKA VIENUOLYNE
Kaip įprasta bažnyčioje, šis vienuolynas yra Dievo namai, kur kiekvienas turėtų jaustis priimtas nepaisant
jo politinių pažiūrų. Būtent todėl šv. Jono broliai nepalaiko ir nėra palaikomi jokios politinės partijos. Jie
draudžia bet kokias politines iniciatyvas ar agitacijas, turime omeny rinkimus, vienuolyno teritorijoje
(pastatuose ir sode).
Jeigu būtų neaiškumų ar klausimų šia tema, prašytume kreiptis į priorą.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai ačiū visiems, kurie atėjo vakar į talką vienuolyne. Dabar pasaulis dar šviesesnis!
Ačiū ir už telefonus! Mes dar ieškome PC kompiuterio – nešiojamo arba stacionaraus. Prašome kreiptis į
br. Jurgį.