SKELBIMAI. Gegužės 5 d.

III VELYKŲ SEKMADIENIS
MOTINOS DIENA

LITURGIJA
Vyksta Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei. Po Mišių mes meldžiamės Švč. Mergelės
Marijos litanija.
Gegužės 7 d. (antradienį) – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. ir maldos vakaras iki 20.30 val.
Šiandien 10.00 val. pirmoji vaikų grupė priima Jėzų Komunijoje pirmą kartą. Kitą sekmadienį (gegužės
12 d.) 12.00 val. – kita vaikų grupė. Iš viso bus 4 grupės vaikų. Melskimės už juos ir jų šeimas!
Sveikiname visas mamas ir meldžiamės už jas, dėkodami Dievui už jų pašaukimą!

KVIEČIAME Į VILNIAUS MIESTO Taizé – GAILESTINGUMO VAKARĄ
Maldos vakaro data – gegužės 14 d., 19.30 val., antradienis. Vieta – Išganytojo bažnyčia, Šv. Jono brolių
Vienuolynas, Antakalnio g. 27, Vilnius.
Šiame maldos vakare bus giedamos Taizé giesmės, galimybė atlikti išpažintį ar paprašyti užtarimo
maldos. Vakaro metu išgirsime mokymą, kurį sakys kun. Saulius Bužauskas.
Prie Taizé choro kviečiame prijungti visus galinčius ir norinčius giedoti. Repeticija vyks gegužės 14 d,
17.30 val. Choro vadovas – Nikodemas Lukšė, tel. 863182569, el. p. nikas.lukse@gmail.com. Būtina
išankstinė registracija.
Kviečiame savanorius: visi, kurie gali ir nori prisidėti prie Taizé maldos vakarų organizavimo, kviečiame
kreiptis į Giedrę Užkurėnaitę, tel. 869412929, el. p. giedre_uzk@karjera.info.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių įsipareigoti adoracijai antradieniais 19.00-20.00 val., šeštadieniais 16.00-17.00 val.,
19.00-20.00 val. ir 20.00-21.00 val., sekmadieniais 13.00-14.00 val. Taip pat mielai laukiame galinčių
esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Kreipkitės į Birutę: el.
p. birutemarija.t@gmail.com , tel. 865649693. Ačiū, kad atsiliepiate.

ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.

POLITIKA VIENUOLYNE
Kaip įprasta bažnyčioje, šis vienuolynas yra Dievo namai, kur kiekvienas turėtų jaustis priimtas nepaisant
jo politinių pažiūrų. Būtent todėl šv. Jono broliai nepalaiko ir nėra palaikomi jokios politinės partijos. Jie
draudžia bet kokias politines iniciatyvas ar agitacijas, turime omeny rinkimus, vienuolyno teritorijoje
(pastatuose ir sode).
Jeigu būtų neaiškumų ar klausimų šia tema, prašytume kreiptis į priorą.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai ačiū visiems, kurie atėjo vakar į talką vienuolyne. Dabar pasaulis yra šviesesnis!
Ačiū ir už telefonus! Mes dar ieškome PC kompiuterio – nešiojamo arba stacionaraus. Prašome kreiptis į
br. Jurgį.