SKELBIMAI. Balandžio 28 d.

II VELYKŲ SEKMADIENIS –ATVELYKIS
(DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS)

LITURGIJA
Balandžio 30 d. – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja
Prasideda Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei. Po Mišių mes meldžiamės Švč. Mergelės Marijos litanija.
Gegužes 1 d. – Šv. Juozapas Darbininkas
Gegužes 2 d. – Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Gegužes 3 d. – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai

ŠIANDIEN – ALFA KURSŲ BAIGIAMASIS ŠVENTINIS VAKARAS
17.00 val. Alfa jaunimui ir Alfa30+ suaugusiems kviečia kartu švęsti ir džiaugtis nuostabiais Dievo darbais. Ateik išgirsti,
kaip Dievas keičia žmonių gyvenimus bei įkvepia tikėjimą, viltį ir meilę.

MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Šiandien, Velykų oktavos metu, aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius, kurių vardus surašėte ant lapelių,
jie bus padėtiprie altoriaus.

POLITIKA VIENUOLYNE
Kaip įprasta bažnyčioje, šis vienuolynas yra Dievo namai, kur kiekvienas turėtų jaustis priimtas nepaisant jo politinių
pažiūrų. Būtent todėl šv. Jono broliai nepalaiko ir nėra palaikomi jokios politinės partijos.
Jie draudžia bet kokias politines iniciatyvas ar agitacijas, turime omeny rinkimus, vienuolyno teritorijoje (pastatuose ir sode). Jeigu būtų neaiškumų ar klausimų šia tema, prašytume kreiptis į priorą.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Ieškome norinčių įsipareigoti adoracijai antradieniais 19.00-20.00 val., šeštadieniais 19.00-20.00 val. ir 20.00-21.00 val.,
sekmadieniais 13.00-14.00 val. Taip pat mielai laukiame galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei
adoracijai. Kreipkitės į Birutę: el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693. Ačiū, kad atsiliepiate.

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti. Mūsų bendruomenė
gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius
kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis. Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie
padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys! Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR.
DĖKOJAME!

ŠEIMŲ FESTIVALIS
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.

Registracija į Sutvirtinimo sakramento kursus SUŽADĖTINIAMS

Daugiau info
Registracijos anketa

TALKA
Vienuolyne yra virš 60 langų, jeigu galite mums padėti juos nuvalyti, kviečiame ateinantį šeštadienį (gegužės 4 d.) nuo 9.00 val. ir po pietų nuo 14.30 į talką. Prašome atsinešti savo priemones. Ačiū už jūsų pagalbą ir gerumą!

PRAŠYMAS
Jeigu turite telefoną arba smartfoną, kurio jau nenaudojate ir nežinote, ką su juo daryti – mes jo ieškome.
Kreipkitės į br. Jurgį.