SKELBIMAI – DIDYSIS TRIDIENIS

LITURGIJA

Didysis ketvirtadienis
20.30 Paskutinės Vakarienės Mišios
Po 20.30 šv. Mišių – naktinė adoracija.
Balandžio 19 d., Didysis penktadienis, pirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena. Nuo balandžio 20 d. šv. Mišios
aukojamos jūsų intencijomis už gyvuosius, kurių vardai surašyti jūsų atneštuose lapeliuose.
9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.
18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.
19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).
Balandžio 20 d. – Didysis šeštadienis
11.30 val. – br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Jono Pauliaus II salėje.
12.30 val. – maisto pašventinimas.
16.00-18.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).
22.00 val. Velyknakčio šv. Mišios. Į šias šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakę. Po šv. Mišių kviečiame į agapę Jono
Pauliaus II salėje. Prašome atsinešti vaišių ir pasidalyti su kitais!
Balandžio 21 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS
6.15 Šv. Marijos Magdalietės procesija
10.00 val. ir 12.00 val. Velykų šv. Mišios
Balandžio 22 d., Velykų oktavos pirmadienis, šv. Mišios – 12.00 val.
Balandžio 23 d., Velykų oktavos antradienis, šv. Mišios – 18.30 val. Po Mišių – paskaita apie šv. Faustiną, relikvijos
pagerbimas, adoracija ir galimybė atlikti išpažintį.

MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Velykų oktavos metu (balandžio 20–28 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų
šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti jūsų
artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už jūsų artimuosius aukosime šv.
Mišias.

KNYGA
Zakristijoje jūs galite įsigyti t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus CSJ, kuris pamokslauja ir veda rekolekcijas mūsų
bažnyčioje, knygą „DIEVO GALYBĖ IR IŠMINTIS“. Ištrauka iš šios knygos: „Kiekvieno iš mūsų širdyje yra Gyvybės
Medis, tik dažnai mes jo nepažįstame, neatpažįstame, kad tai Kryžius, kurį Viešpats yra pasodinęs ten, kur jautriausia,
ten, kur skaudžiausia, dažniausiai ten, kur esame labiausiai sužeisti. Jis iš tikrųjų yra mūsų išgelbėjimo, mūsų gyvybės,
mūsų pergalės vėliava…“

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti. Mūsų bendruomenė
gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius
kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis. Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur,
kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams
bažnyčioje, atnaujinome vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“,
nupirkome naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios
restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti
naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą.
Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys! Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet
rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!

ŠEIMŲ FESTIVALIS – IEŠKOME SAVANORIŲ
Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.

Registracija į Sutvirtinimo sakramento kursus SUŽADĖTINIAMS
Informacija čia.
Savanorių registracija – čia.

ALFA KURSŲ BAIGIAMASIS ŠVENTINIS VAKARAS
Balandžio 28 d., sekmadienį, 17.00 val. Alfa jaunimui ir Alfa30+ suaugusiems kviečia kartu švęsti ir džiaugtis
nuostabiais Dievo darbais. Ateik išgirsti, kaip Dievas keičia žmonių gyvenimus bei įkvepia tikėjimą, viltį ir meilę.