SKELBIMAI. Balandžio 14 d.

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

LITURGIJA
Šiandieninė rinkliava yra skirta Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai paremti. Ačiū už jūsų aukas!
 

SKAUTAI
Europos skautų vilkiukai ir jų tėvai kviečia visus Verbų sekmadienį po šv. Mišių vienuolyno kieme paskanauti skautiškų sriubų, pabendrauti, įsigyti bendruomenės vasaros stovyklai reikalingų priemonių. Jūsų aukos bus skirtos smagesnėms vilkiukų sueigoms, vasaros stovyklai ir vienuolynui paremti.

CHORO “ADORAMUS” KONCERTAS
Verbų sekmadienį, balandžio 14 d. 16.00 val., kviečiame į mūsų bažnyčios choro „Adoramus“ koncertą.

REKOLEKCIJOS 
Balandžio 15 – 17 d. rekolekcijos bažnyčioje su t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi CSJ. Tema: Jėzaus kančia –
mūsų išganymas. Programa: 18.30 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių – paskaita, po to – adoracija ir išpažintys iki 21.00 val.

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI MARIJOS NAMUOSE

Kviečiame jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas (prasideda balandžio 18 d. vakare ir baigiasi balandžio 21
d. po 10.00 val. šv. Mišių) su br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi CSJ.
Registracija el. paštu marijosnamai@joanitai.org

Balandžio 18 d., Didysis ketvirtadienis, 20.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Po to – naktinė adoracija.

Balandžio 19 d., Didysis penktadienis, pirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena. Nuo balandžio 20 d. šv. Mišios aukojamos jūsų intencijomis už gyvuosius, kurių vardai surašyti jūsų atneštuose lapeliuose.
9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.
18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.
19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).
 
Balandžio 20 d. – Didysis šeštadienis
11.30 val. – br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Jono Pauliaus II salėje.
12.30 val. – maisto pašventinimas.
16.00-18.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).
22.00 val. Velyknakčio šv. Mišios. Į šias šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakę. Po šv. Mišių kviečiame į agapę Jono Pauliaus II salėje. Prašome atsinešti vaišių ir pasidalyti su kitais!
 
Balandžio 21 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS
6.15 Šv. Marijos Magdalietės procesija
10.00 val. ir 12.00 val. Velykų šv. Mišios
Balandžio 22 d., Velykų oktavos pirmadienis, šv. Mišios – 12.00 val.
Balandžio 23 d., Velykų oktavos antradienis, šv. Mišios – 18.30 val. Po Mišių – paskaita apie šv. Faustiną, relikvijos pagerbimas, adoracija ir galimybė atlikti išpažintį.
 
MALDOS INTENCIJOS
Po 10 ir 12 val. šv. Mišių bus renkamos jūsų maldos intencijos, kuriomis visą savaitę melsis šv. Jono broliai ir seserys, bendruomenės maldos grupelės. Vienuolyno kieme (prie staliuko) jūsų lauks savanoriai, kuriems jas galėsite palikti. Ten pat galite užrašyti ligonių, kurie dėl ligos negali dalyvauti Mišiose, bet norėtų priimti švč. Komuniją, kontaktinę informaciją. Mes su jumis susisieksime. Galbūt pažįstate sunkiai gyvenančių žmonių, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, galite šia informacija pasidalinti su mumis, pagal galimybes bandysime padėti vieni kitiems.
 
MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Velykų oktavos metu (balandžio 20–28 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti jūsų artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už jūsų
artimuosius aukosime šv. Mišias.
 
KNYGYNĖLYJE
Galite įsigyti choro ADORAMUS albumą Benedicta Tu. Vieno CD kaina – 10 eur. Dėl didesnių CD užsakymų kreiptis į chorasadoramus@gmail.com.
 
Knygyne jūs galite įsigyti t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus CSJ, kuris pamokslauja ir veda rekolekcijas mūsų bažnyčioje, knygą „DIEVO GALYBĖ IR IŠMINTIS“. Ištrauka iš šios knygos: „Kiekvieno iš mūsų širdyje yra Gyvybės Medis, tik dažnai mes jo nepažįstame, neatpažįstame, kad tai Kryžius, kurį Viešpats yra pasodinęs ten, kur jautriausia, ten, kur skaudžiausia, dažniausiai ten, kur esame labiausiai sužeisti. Jis iš tikrųjų yra mūsų išgelbėjimo, mūsų gyvybės, mūsų pergalės vėliava…“
 
CHORAS
Choras „Adoramus“ turi dar keletą vietų vyrams, kurie nori giedoti. Prašome kreiptis tel. 862074 203 arba el.p. Imantasimkus@gmail.com.
 
PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti. Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame.
Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis. Dėkojame už jūsų paramą 2018 m.
Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris. Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys! Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti
jau DABAR. DĖKOJAME!
 
ŠEIMŲ FESTIVALIS
Kviečiame visas šeimas dalyvauti šeimų festivalyje, kuris vyks Mardasave (Varėnos raj.) liepos 10-14 d.
Kviečiame nevėluoti, nes dalyvių skaičius yra ribotas.
Telefonas pasiteiravimui: 8 611 23 216 (Vladas).
 
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registracijos anketa čia.
Registracija į Sutvirtinimo sakramento kursus SUŽADĖTINIAMS
Daugiau informacijos čia.
 
PAGALBA VIENUOLYNUI
Broliai ieško spalvotų pieštukų, ne sau 🙂 bet vaikams, kurie ateina į šv. Mišias. Jeigu (jau) nebenaudojate – prašome padovanoti ekipai, kuri rūpinasi vaikų pamokslu.
Ieškome ir projektoriaus. Veiklų ir grupių, kurios renkasi vienuolyne, skaičius auga, reikia antro projektoriaus. Ačiū, jeigu galite padėti mums įsigyti naują.
 
SESERŲ ARBATA IR PRIESKONIAI
Po sekmadienio šv. Mišių vienuolyno knygynėlyje kviečiame įsigyti seserų pagamintų arbatų ir prieskonių.
Kitu metu galite kreiptis į seserį Gabrielę tel. 8 647 64584 (nuo 14 iki 17 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį). Dėkojame!
 
ALFA KURSŲ BAIGIAMASIS ŠVENTINIS VAKARAS
Balandžio 28 d., sekmadienį, 17.00 val. Alfa jaunimui ir Alfa30+ suaugusiems kviečia kartu švęsti ir džiaugtis nuostabiais Dievo darbais. Ateik išgirsti, kaip Dievas keičia žmonių gyvenimus bei įkvepia tikėjimą, viltį ir meilę.