Didžioji savaitė

Programa

Balandžio 14 d. Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

16 val. – Choro Adoramus disko „Benedikta Tu“ pristatymo koncertas.

Balandžio 15 – 17 d. 18.30 val. Rekolekcijos bažnyčioje su t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi – šv. Mišios, paskaita, galimybė atliktį išpažintį.

Balandžio 18 d. vakare – 21 d. ryte.  Jaunimo rekolekcijos per Triduum Sacrum Marijos namuose. 

Balandžio 18 d. 20.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Po to – naktinė adoracija.

Balandžio 19 d. – Didysis penktadienispirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena. Nuo šeštadienio šv. Mišios aukojamos jūsų intencijomis už gyvuosius, kurių vardai surašyti jūsų atneštuose lapeliuose.

9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.

18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.

19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).

Balandžio 20 d. – Didysis šeštadienis 

11.30 val. – br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Jono Pauliaus II salėje.

12.30 val. – maisto pašventinimas.

16.00-18.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).

22.00 val. Velyknakčio šv. Mišios. Į šias šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakę.