SKELBIMAI. Balandžio 7 d.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Išpažinčių mūsų bažnyčioje klausoma antradieniais 17.30 – 18.30 val. ir šeštadieniais 18.30 – 19.30 val.
Balandžio 12 d. (penktadienį) – šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių ~ 19.15 val. – Kryžiaus kelias bažnyčioje.

Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios gavėniai, 2019: 2. Griaunanti nuodėmės galia

Todėl kūrinijai būtinai reikia Dievo vaikų, tapusių „naujais kūriniais“, apreiškimo: „Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas
kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17). Dėka jų apreiškimo ir pati kūrinija gali „išgyventi
Velykas“, atsiverti naujam dangui ir naujai žemei (plg. Apr 21, 1). Kelias į Velykas kaip tik kviečia mus atnaujinti savo
krikščioniškąjį veidą ir širdį per atgailą, atsivertimą bei atleidimą, kad galėtume išgyventi visą Velykų slėpinio malonės
turtingumą. Tas „nekantravimas“, tas kūrinijos laukimas išsipildys, kai bus apreikšti Dievo vaikai, t. y. kai krikščionys ir visi žmonės ryžtingai priims tuos „gimdymo skausmus“, kurie reiškia atsivertimą. Drauge su mumis visa kūrinija kviečiama būti „išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgyti Dievo vaikų garbės laisvę“ (plg. Rom 8, 21). Gavėnia yra šio atsivertimo sakramentinis ženklas. Ji ragina krikščionis intensyviau ir konkrečiau įkūnyti Velykų slėpinį asmeniniame, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime, ypač per pasninką, maldą ir išmaldą.
Vilniaus arkivyskupija

REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE
Didžiąją savaitę (balandžio 15-17 d.) pamokslauja br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ. Tema: Jėzaus kančia – mūsų
išganymas. Programa: 18.30 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių – paskaita, po to – adoracija ir išpažintys iki 21.00 val.

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI MARIJOS NAMUOSE
Kviečiame jaunimą (17 – 30 m) į Velykų Tridienio rekolekcijas (prasideda balandžio 18 d. vakare ir baigiasi balandžio 21 d. po 10.00 val. šv. Mišių) su br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi CSJ. Registracija el. paštu marijosnamai@joanitai.org

MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Velykų oktavos metu (balandžio 20–28 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv.
Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį.
Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti jūsų artimųjų vardus.
Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

Krikščioniškasis kino klubas (KKK)
Krikščioniškas kino klubas (KKK) kviečia į Gavėnios kino seansą, kuriame žiūrėsime australo Johno Duigano filmą
“Romero” (1989, JAV), apie San Salvadoro arkivyskupą ir kankinį Orskarą Romero. Šiuo filmu KKK tęsia mini ciklą
“Popiežius Pranciškus ir kinas”. Filmas bus rodomas balandžio 13 d. (šeštadienį) 18.00 val. šv. Jono Pauliaus II salėje. Filmą žiūrėsime originalo (anglų) kalba su lietuviškais subtitrais.
Po seanso kviečiame pasidalinimui prie arbatos puodelio.

CHORAS
Choras „Adoramus“ turi dar keletą vietų vyrams, kurie nori giedoti. Prašome kreiptis tel. 862074 203 arba el. p.
Imantasimkus@gmail.com.
Po šv. Mišių knygynėlyje galite įsigyti choro ADORAMUS albumą Benedicta Tu. Vieno CD kaina – 10 eur. Dėl didesnių CD
užsakymų kreiptis į chorasadoramus@gmail.com.

KONCERTAS
Verbų sekmadienį, balandžio 14 d. 16.00 val., kviečiame į mūsų bažnyčios choro „Adoramus“ koncertą.

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už
mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios
restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono
Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris.

Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR.
DĖKOJAME!

ŠEIMŲ FESTIVALIS
Kviečiame visas šeimas dalyvauti šeimų festivalyje, kuris vyks Mardasave (Varėnos raj.) liepos 10-14 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 611 23 216 (Vladas).
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, registruokis čia

Registracija į Sutvirtinimo sakramento kursus SUŽADĖTINIAMS
Informacija čia
Registracijos anketa

PAGALBA VIENUOLYNUI
Broliai ieško spalvotų pieštukų, ne sau 🙂 bet vaikams, kurie ateina į šv. Mišias. Jeigu (jau) nebenaudojate – prašome
padovanoti ekipai, kuri rūpinasi vaikų pamokslu.
Ieškome ir projektoriaus. Veiklų ir grupių, kurios renkasi vienuolyne, skaičius auga, reikia antro projektoriaus.
Ačiū, jeigu galite padėti mums įsigyti naują.

SESERŲ ARBATA IR PRIESKONIAI
Po sekmadienio šv. Mišių vienuolyno knygynėlyje kviečiame įsigyti seserų pagamintų arbatų ir prieskonių.
Kitu metu galite kreiptis į seserį Gabrielę tel. 8 647 64584 (nuo 14 iki 17 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį).
Dėkojame!

MALDOS INTENCIJOS
Po 10 ir 12 val. šv. Mišių bus renkamos jūsų maldos intencijos, kuriomis visą savaitę melsis šv. Jono broliai ir seserys,
bendruomenės maldos grupelės. Vienuolyno kieme (prie staliuko) jūsų lauks savanoriai, kuriems jas galėsite palikti. Ten pat
galite užrašyti ligonių, kurie dėl ligos negali dalyvauti Mišiose, bet norėtų priimti švč. Komuniją, kontaktinę informaciją.
Mes su jumis susisieksime.
Galbūt pažįstate sunkiai gyvenančių žmonių, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, galite šia informacija
pasidalinti su mumis, pagal galimybes bandysime padėti vieni kitiems. Ačiū.

SKAUTAI
Europos skautų vilkiukai ir jų tėvai kviečia visus Verbų sekmadienį (04.14) po šv. Mišių vienuolyno kieme paskanauti
skautiškų sriubų, pabendrauti, įsigyti bendruomenės vasaros stovyklai reikalingų priemonių. Jūsų aukos bus skirtos
smagesnėms vilkiukų sueigoms, vasaros stovyklai ir vienuolynui paremti.
Vilniaus 1-oji pal. T. Matulionio gauja.