Registracija į šeimų festivalį

ŠEIMŲ FESTIVALIS su Šv. Jono šeima

„Išjunk ekraną, žiūrėk kur eini“

„Aš esu kelias” (Jn 14, 6)
Mielos šeimos, 2019 m. liepos 10 – 14 d. kviečiame Jus į festivalį „Išjunk
ekraną, žiūrėk kur eini“ su Šv. Jono broliais ir seserimis Varėnos raj.,
Mardasave.
· Festivalio tikslas – grįžti prie šaltinio: vesti šeimas į bendrystę su
Viešpačiu per šv. Mišias ir Švč. Sakramento adoraciją, Dievo Žodžio
skaitymą, liturgines valandas; vesti į evangelinį Dievo meilės, bendrystės
ir tarnystės džiaugsmą.
· Diskusijos, vaidinimai, maudynės, naktiniai žygiai, vakaronės…
MOKESTIS:
– 1 suaugusiajam – 40 Eur, pirmajam vaikui – 30 Eur, antrajam
vaikui – 20 Eur, visiems kitiems vaikams – po 10 Eur. Vaikams iki 2
metų – nemokama.
– Išankstinis įnašas nuo šeimos – 40 Eur, (nebus gražinama
registracijos atšaukimo atveju). Iki gegužės 15 d.
– Likusią sumą prašome mokėti iki birželio 15 d.
– Mokėti galima bankiniu pavedimu (žr. žemiau) arba perduodant
voką pas brolius.
– Festivalio metu nebus galimybės susimokėti.
– Negalima mokėti už atskiras dienas. Mokame už visas
festivalio dienas.
– Įnašą už festivalį prašome mokėti į šią sąskaitą, mokėjimo
paskirtyje BŪTINAI įrašant „Festivalis“ :Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428
Registracija pildant elektroninę registracijos anketą žemiau.
Avansinis mokestis garantuoja registraciją ir vietą šeimų festivalyje.

REGISTRACIJOS FORMA – ČIA

Registruotis prašome iki gegužės 15 d.
– Tėvų prašysime kiekvieną dieną padėti prie vieno valgio paruošimo
– Tėvų prašysime įsirašyti į nuolatinę adoraciją (bent vieną sykį per
festivalį)
– Dėmesio! Šunys į festivalį nepriimami!

Prieš savaitę iki festivalio labai prašome patvirtinti atvykimą arba
informuoti, jei negalėtumėte atvykti, nes bus sudaromas rezervinis
dalyvių sąrašas.
Kilus daugiau klausimų kreipkitės į Vladą: 8 611 23 216

Šv. Jono broliai, seserys ir talkininkai