SKELBIMAI. Kovo 31 d.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
 
LITURGIJA
Išpažinčių mūsų bažnyčioje klausoma antradieniais 17.30 – 18.30 val. ir šeštadieniais 18.30 – 19.30 val.
Šiandien po 10.00 val. šv. Mišių – Kryžiaus kelias bažnyčioje.
Balandžio 2 d. (antradienį) – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių – maldos vakaras.
Balandžio 5 d. (penktadienį) – šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių ~ 19.15 val. – Kryžiaus kelias bažnyčioje.
 
Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios gavėniai, 2019: 2. Griaunanti nuodėmės galia
 
Todėl kūrinijai būtinai reikia Dievo vaikų, tapusių „naujais kūriniais“, apreiškimo: „Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17). Dėka jų apreiškimo ir pati kūrinija gali „išgyventi Velykas“, atsiverti naujam dangui ir naujai žemei (plg. Apr 21, 1). Kelias į Velykas kaip tik kviečia mus atnaujinti savo krikščioniškąjį veidą ir širdį per atgailą, atsivertimą bei atleidimą, kad galėtume išgyventi visą Velykų slėpinio malonės turtingumą.
Tas „nekantravimas“, tas kūrinijos laukimas išsipildys, kai bus apreikšti Dievo vaikai, t. y. kai krikščionys ir visi žmonės ryžtingai priims tuos „gimdymo skausmus“, kurie reiškia atsivertimą. Drauge su mumis visa kūrinija kviečiama būti „išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgyti Dievo vaikų garbės laisvę“ (plg. Rom 8, 21). Gavėnia yra šio atsivertimo sakramentinis ženklas. Ji ragina krikščionis intensyviau ir konkrečiau įkūnyti Velykų slėpinį asmeniniame, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime, ypač per pasninką, maldą ir išmaldą.
 
REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE
Didžiąją savaitę (balandžio 15-17 d.) pamokslauja br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ. Tema: Jėzaus kančia – mūsų
išganymas. Programa: 18.30 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių – paskaita, po to – adoracija ir išpažintys iki 21.00 val.
 
REKOLEKCIJOS JAUNIMUI MARIJOS NAMUOSE
Kviečiame jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas (prasideda balandžio 18 d. vakare ir baigiasi balandžio 21 d. po 10.00 val. šv. Mišių) su br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi CSJ. Registracija el. paštu marijosnamai@joanitai.org
 
MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Velykų oktavos metu (balandžio 20–28 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti jūsų artimųjų vardus.
Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.
 
CHORAS
Choras „Adoramus“ turi dar keletą vietų vyrams, kurie nori giedoti. Prašome kreiptis tel. 862074 203 arba el. p.
Imantasimkus@gmail.com.
Po šv. Mišių knygynėlyje galite įsigyti choro ADORAMUS albumą Benedicta Tu. Vieno CD kaina – 10 eur. Dėl didesnių CD užsakymų kreiptis į chorasadoramus@gmail.com.
 
KONCERTAS
Verbų sekmadienį, balandžio 14 d. 16.00 val., kviečiame į mūsų bažnyčios choro „Adoramus“ koncertą.
 
PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios
restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris.
Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR.
DĖKOJAME!
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Šiuo metu ieškome žmonių, norinčių įsipareigoti adoracijai ketvirtadieniais 10.00-11.00 val., šeštadieniais 19.00-20.00 val. ir 20.00-21.00 val., sekmadieniais 13.00-14.00 val. Taip pat mielai laukiame galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Kreipkitės į Birutę el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693. Ačiū, kad atsiliepiate.
 
ŠEIMŲ FESTIVALIS
Kviečiame visas šeimas dalyvauti šeimų festivalyje, kuris vyks Mardasave (Varėnos raj.) liepos 10-14 d.
Registruotis bus įmanoma jau nuo balandžio 1 d. užpildant registracijos anketą joanitai.org svetainėje.
Kviečiame nevėluoti, nes dalyvių skaičius yra ribotas. Telefonas pasiteiravimui: 8 611 23 216 (Vladas).
Ieškome savanorių! Jeigu tu nori padėti, rašyk Marijai el. p. marija.griciute@gmail.com
Registracija į Sutvirtinimo sakramento kursus SUŽADĖTINIAMS
Registracijos forma:
 
PAGALBA VIENUOLYNUI
Broliai ieško spalvotų pieštukų, ne sau 🙂 bet vaikams, kurie ateina į šv. Mišias. Jeigu (jau) nebenaudojate – prašome padovanoti ekipai, kuri rūpinasi vaikų pamokslu.
Ieškome ir projektoriaus. Veiklų ir grupių, kurios renkasi vienuolyne, skaičius auga, reikia antro projektoriaus. Ačiū, jeigu galite padėti mums įsigyti naują.
 
SESERŲ ARBATA IR PRIESKONIAI
Po sekmadienio šv. Mišių vienuolyno knygynėlyje kviečiame įsigyti seserų pagamintų arbatų ir prieskonių. Kitu metu galite kreiptis į seserį Gabrielę tel. 8 647 64584 (nuo 14 iki 17 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį). Dėkojame!