SKELBIMAI. KOVO 24 D.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

LITURGIJA
Išpažinčių mūsų bažnyčioje klausoma antradieniais 17.30 – 18.30 val. ir šeštadieniais 18.30 – 19.30 val.
Šandien po 10.00 val. šv. Mišių – Kryžiaus kelias bažnyčioje.
Kovo 25 d. (pirmadienį) – Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai
Kovo 29 d. (penktadienį) – šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių ~ 19.15 val. – Kryžiaus kelias bažnyčioje.

Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios gavėniai, 2019: 2. Griaunanti nuodėmės galia
Jei negyvename kaip Dievo vaikai, dažnai elgiamės destruktyviai artimo ir kitų kūrinių, taip pat ir savo atžvilgiu, daugiau ar mažiau sąmoningai suvokdami, kad galime jais naudotis, kaip mums patinka.
Tuomet ima vyrauti nesaikingumas ir veda į tokį gyvenimo stilių, kai pažeidžiamos ribos, kurias mūsų žmogiškasis būvis ir gamta liepia mums gerbti. Mes imame vadovautis nekontroliuojamais troškimais, Išminties knygoje priskiriamais bedieviams, tokiems žmonėms, kuriems Dievas nėra jų veiksmų atskaitos ašis ir kurie neturi vilties ateičiai (plg. Išm 2, 1–11). Jeigu nuolat nesiekiame Velykų, neturime prieš akis Prisikėlimo horizonto, akivaizdu, jog nugali logika, reikalaujanti visko iškart, siekianti turėti vis daugiau. Žinome, kad visokio blogio priežastis yra nuodėmė, kuri nuo pat atsiradimo tarp žmonių nutraukė jų bendrystę su Dievu, kitais žmonėmis ir kūrinija, o su ja esame susiję pirmiausia per savo kūną. Bendrystės su Dievu nutraukimas pažeidė taip pat harmoningą žmonių santykį su aplinka, kurioje jie buvo pašaukti gyventi, o sodas tapo dykviete (plg. Pr 3, 17–18).
Čia kalbama apie nuodėmę, dėl kurios žmogus laiko save kūrinijos dievu, jaučiasi jos absoliučiu viešpačiu ir naudojasi ja ne
taip, kaip norėjo Kūrėjas, bet pagal savo interesus, darydamas žalą kūriniams ir kitiems žmonėms.
Kai atmetamas Dievo įstatymas, meilės įstatymas, tuomet įtvirtinamas stipresniojo valdžios silpnesniam įstatymas.
Nuodėmė, gyvenanti žmogaus širdyje (plg. Mk 7, 20 – 23), reiškiasi kaip godumas, perteklinės gerovės troškimas,
abejingumas kitų, o dažnai ir savo paties gėriui, o tai veda į kūrinijos, žmonių ir aplinkos išnaudojimą dėl nepasotinamo
geismo, kuris kiekvieną troškimą laiko teisėtu ir anksčiau ar vėliau sunaikina ir tą, kuris buvo jo užvaldytas“.
Vilniaus arkivyskupija, http://www.vilnensis.lt/popieziaus-pranciskaus-zinia-gaveniai-2019/

SESERŲ ARBATA IR PRIESKONIAI
Po sekmadienio šv. Mišių vienuolyno knygynėlyje kviečiame įsigyti seserų pagamintų arbatų ir prieskonių.
Kitu metu galite kreiptis į seserį Gabrielę tel. 8 647 64584 (nuo 14 iki 17 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį). Dėkojame!

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 29 – 31 d. (nuo penktadienio vakaro) – Gavėnios rekolekcijos Marijos namuose.
Pamokslaus brolis Elijas, kuris atvyks iš Olandijos. Registruotis prašome tel. 864892920 arba
el. p. marijosnamai@joanitai.org (Irena).

CHORAS
Choras „Adoramus“ turi dar keletą vietų vyrams, kurie nori giedoti. Prašome kreiptis tel. 862074 203 arba el. p.
Imantasimkus@gmail.com.

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už
mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios
restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono
Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas
seseris.Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR.
DĖKOJAME!

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Šiuo metu ieškome žmonių, norinčių įsipareigoti adoracijai ketvirtadieniais 10.00-11.00 val., šeštadieniais 19.00-20.00 val.
ir 20.00-21.00 val., sekmadieniais 13.00-14.00 val. Taip pat mielai laukiame galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Kreipkitės į Birutę el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693.

Ačiū, kad atsiliepiate.

Registracija į Sutvirtinimo sakramento kursus SUŽADĖTINIAMS
http://www.joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams-2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIXp2H16ygM0YWO53QpLSgUDh3CbfXEB5W4dMBX9kTjdo0jA/viewform

PAGALBA VIENUOLYNUI
Broliai ieško spalvotų pieštukų, ne sau bet vaikams, kurie ateina į šv. Mišias.
Jeigu (jau) nebenaudojate – prašome padovanoti ekipai, kuri rūpinasi vaikų pamokslu.
Ieškome ir projektoriaus. Veiklų ir grupių, kurios renkasi vienuolyne, skaičius auga, reikia antro projektoriaus.
Ačiū, jeigugalite padėti mums įsigyti naują.

Choro ADORAMUS albumas Benedicta Tu
Po šv. Mišių knygynėlyje galite įsigyti choro ADORAMUS albumą Benedicta Tu. Vieno CD kaina – 10 eur. Dėl didesnių CD
užsakymų kreiptis į chorasadoramus@gmail.com.