SKELBIMAI. KOVO 17 D.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
 
LITURGIJA
Išpažinčių mūsų bažnyčioje klausoma antradieniais 17.30 – 18.30 val. ir šeštadieniais 18.30 – 19.30 val.
 
Kovo 19 d. (antradienį) – ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS. Šv. Mišios –
18.30 val. Po to – maldos vakaras.
Kovo 22 d. (penktadienį) – šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių – Kryžiaus kelias bažnyčioje.
 
Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios gavėniai, 2019:
„Velykų tridienio, Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo, šventimas, kuris yra liturginių metų viršūnė,
kiekvieną kartą kviečia mus išgyventi pasirengimą jam suvokiant, kad mūsų panašėjimas į Kristų (plg.
Rom 8, 29) yra neįkainojama Dievo gailestingumo dovana.
Jei žmogus gyvena kaip Dievo vaikas, kaip atpirktas asmuo, leidžiantis, kad jam vadovautų Šventoji
Dvasia (plg. Rom 8, 14), jei moka atpažinti ir praktikoje įgyvendinti Dievo įstatymą, pradedant nuo to,
kuris įrašytas jo širdyje ir gamtoje, jis daro gera taip pat kūrinijai ir bendradarbiauja jos atpirkimo darbe.
Todėl kūrinija su ilgesiu laukia – sako šventasis Paulius,– kada bus apreikšti Dievo vaikai, kad tie, kurie
jau priėmė velykinio Jėzaus slėpinio malonę, iki galo išgyventų šios malonės vaisius, kuriems skirta
pasiekti pilnutinę brandą per žmogiškojo kūno atpirkimą. Kai Kristaus meilė perkeičia šventųjų
gyvenimą – dvasią, sielą ir kūną, jie garbina Dievą, o per maldą, kontempliaciją ir meną į tai įtraukia taip
pat kūrinius, kaip nuostabiai rodo šv. Pranciškaus Asyžiečio „Kūrinijos giesmė“ (plg. Enciklika Laudato
si’, 87). Tačiau šiame pasaulyje atpirkimo kildinamai darnai vis dar gresia negatyvi nuodėmės ir mirties
galia.
 
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 29 – 31 d. (nuo penktadienio vakaro) – Gavėnios rekolekcijos Marijos Namuose. Pamokslaus brolis
Elijas, kuris atvyks iš Olandijos. Registruotis prašome tel. 864892920 arba el. p.
marijosnamai@joanitai.org (Irena).
 
CHORAS
Choras „Adoramus“ turi dar keletą vietų vyrams, kurie nori giedoti. Prašome kreiptis tel. 862074 203 arba
el. p. Imantasimkus@gmail.com.
 
PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai
dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti
bažnyčios restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome
vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome
naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris.
Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus
ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno
veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau
DABAR. DĖKOJAME!
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Šiuo metu ieškome žmonių, norinčių įsipareigoti adoracijai ketvirtadieniais 10.00-11.00 val., šeštadieniais
19.00-20.00 val. ir 20.00-21.00 val., sekmadieniais 13.00-14.00 val. Taip pat mielai laukiame galinčių
esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Kreipkitės į Birutę el. p.
birutemarija.t@gmail.com, tel. 865649693. Ačiū, kad atsiliepiate.
 
Choro ADORAMUS albumas Benedicta Tu
Po šv. Mišių knygynėlyje galite įsigyti choro ADORAMUS albumą Benedicta Tu. Vieno CD kaina – 10
eur. Dėl didesnių CD užsakymų kreiptis į chorasadoramus@gmail.com.