SKELBIMAI. KOVO 10 D.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
 
LITURGIJA
Išpažinčių mūsų bažnyčioje klausoma antradieniais 17.30 – 18.30 val. ir šeštadieniais 18.30 – 19.30 val.
Kovo 13 d. (trečiadienį) – Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS išrinkimo (2013 m.) popiežiumi metinės
Kovo 15 d. (penktadienį) – šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių – Kryžiaus kelias bažnyčioje.
Iš Popiežiaus Pranciškaus žinios gavėniai, 2019: “Pasninkauti reiškia mokytis keisti savo santykį su
kitais žmonėmis ir kūriniais: nuo pagundos viską „ryti“, norint patenkinti godumą, pereiti prie gebėjimo
kentėti iš meilės, kuri gali pripildyti mūsų širdies tuštumą.
Melstis, kad gebėtume atsižadėti stabmeldystės ir pasitenkinimo savuoju aš ir pripažintume, jog mums
reikia Viešpaties ir jo gailestingumo.
Duoti išmaldą – tai atsisakyti gyvenimo kvailybės kaupiant viską sau ir pasiduodant iliuzijai apsirūpinti
ateičiai, kuri mums nepriklauso. Taip iš naujo atgaunamas džiaugsmas dėl Dievo plano, apimančio
kūriniją ir mūsų širdis, – mylėti Jį, brolius, visą pasaulį ir rasti toje meilėje visišką laimę”.
http://www.vilnensis.lt/popieziaus-pranciskaus-zinia-gaveniai-2019/
 
„LURDO ŽVAKIŲ“ AKCIJA
Maltiečiai vykdo „Lurdo žvakių” akciją, kuri skirta surinkti lėšoms, padėsiančioms asmenims su fizine
negalia nuvykti į Prancūzijoje Švč. Mergelės Marijos apsireiškimais pagarsėjusį miestą – Lurdą.
Akcija vyks prieš ir po 12 val. šv. Mišių.
 
KATALIKYBĖS PROGRAMA, tema – Liturgija ir Eucharistija
Šeštadienį, kovo 16 d., 8.30 – 11.30 val., brolių Joanitų vienuolyne, šv. Jono Pauliaus II salėje (II a.)
(Antakalnio g. 27, Vilnius) vyks Katalikybės programa, skirta žinių apie Katalikų Bažnyčią ir jos
mokymą gilinimui. Programoje: 8.30 val. brolio Jono Chrizostomo paskaita tema „Liturgija ir
Eucharistija”; 9.15 val. arbatos pertraukėlė; 9.30 val.– „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba
su lietuviškais subtitrais); 10.30 val. – Filmo aptarimas / diskusija; 11.30 val. – šv. Mišios. Susitikimai
yra atviri visiems.
 
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 29 – 31 d. (nuo penktadienio vakaro) – Gavėnios rekolekcijos Marijos Namuose. Pamokslaus brolis
Elijas, kuris atvyks iš Olandijos. Registruotis prašome tel. 864892920 arba el. p.
marijosnamai@joanitai.org (Irena).
 
Krikščioniškasis kino klubas (KKK)
“Krikščioniškasis kino klubas (KKK) kviečia į kino seansą, kuriame žiūrėsime iš Armėnijos kilusių
brolių Liudviko ir Pauliaus Šamasianų darbą “Iš laiško romiečiams” (“Romans”, 2018, JK). Filmas
pasakoja apie vaikystėje seksualinį piktnaudžiavimą patyrusį Malkų (Orlando Bloom), kurio praeities
demonai išlenda į paviršių, kai į parapiją yra vėl atkeliamas jį vaikystėje tvirkinęs kunigas. Tai istorija
apie asmens apsisprendimą atleisti, kad būtų galima eiti į priekį.
Filmas bus rodomas kovo 16 d. (šeštadienį) 18.00 val. šv. Jono Pauliaus II salėje. Filmą žiūrėsime
originalo (anglų) kalba su lietuviškais subtitrais. Po seanso kviečiame pasidalinimui prie arbatos puodelio.
 
CHORAS
Choras „Adoramus“ turi dar keletą vietų vyrams, kurie nori giedoti. Prašome kreiptis tel. 862074 203 arba
el. p. Imantasimkus@gmail.com.
 
PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai
dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti
bažnyčios restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome
vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome
naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris.
Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus
ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno
veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau
DABAR. DĖKOJAME!
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Šiuo metu ieškome žmonių, norinčių įsipareigoti adoracijai šeštadienį 19-20 val. ir 20-21 val., sekmadienį
13-14 val. Kreipkitės į Birutę: el. p. birutemarija.t@gmail.com , tel. 865649693. Laisvas laikas ir naktį iš
šeštadienio į sekmadienį 00-02 val. Kreipkitės į Laimą: laima@laraneda.lt, tel.862084494. Taip pat mielai
laukiame galinčių esant reikalui pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Ačiū, kad atsiliepiate.
 
Choro ADORAMUS albumas Benedicta Tu
Po šv. Mišių knygynėlyje galite įsigyti choro ADORAMUS albumą Benedicta Tu. Vieno CD kaina – 10
eur. Dėl didesnių CD užsakymų kreiptis į chorasadoramus@gmail.com.
 
Prašome pasimelsti už suaugusius, kurie dalyvauja Alfa kurse. Jie šį savaitgalį išvažiavo į Liškiavą Šv.
Dvasios savaitgaliui – ačiū už jūsų maldos pagalbą!