SKELBIMAI. KOVO 3 D.

VIII EILINIS SEKMADIENIS
 
LITURGIJA
Išpažinčių mūsų bažnyčioje klausoma antradieniais 17.30 – 18.30 val. ir šeštadieniais 18.30 – 19.30 val.
Kovo 4 d. (pirmadienį) – ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS.
Kovo 5 d. (antradienį) – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po Mišių – TAIZÉ – GAILESTINGUMO
VAKARAS nuo 19.30 val.
Kovo 6 d. (trečiadienį) – PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė), šv. Mišios – 18.30 val. Ši diena –
pasninkas, pradedame Gavėnios laiką.
Kovo 8 d. (penktadienį) – šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių – Kryžiaus kelias bažnyčioje.
 
Gavėnia skirta pasirengti Velykoms, todėl Gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius
katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai
švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės vakarienės Mišių pradžios.
 
VILNIAUS MIESTO TAIZÉ – GAILESTINGUMO VAKARAS
Kviečiame į Vilniaus miesto Taizé – Gailestingumo vakarą.
Maldos vakaro data – kovo 5 d. 19.30 val., antradienis. Vieta – Išganytojo bažnyčia, šv. Jono brolių
vienuolynas, Antakalnio g. 27, Vilnius.
Šiame maldos vakare bus giedamos Taizé giesmės, galimybė atlikti išpažintį ar paprašyti užtarimo
maldos. Vakaro metu išgirsime mokymą, kurį sakys brolis t. Reno Marija.
Prie Taizé choro kviečiame prisijungti visus galinčius ir norinčius giedoti. Repeticija vyks kovo 5 d.
17.30 val. Choro vadovas – Nikodemas Lukšė, tel. 863182569, nikas.lukse@gmail.com. Būtina
išankstinė registracija.
Kviečiame savanorius: visi, kurie gali ir nori prisidėti prie Taizé maldos vakarų organizavimo,
kviečiame kreiptis į Giedrę Užkurėnaitę tel. 869412929, el. p. giedre_uzk@karjera.info.
 
PORŲ SAVAITGALIS
Kovo 8 – 9 d. renkama grupė į Porų pokalbių savaitgalį. Tai laikas, kurį galite dovanoti vienas kitam.
Kviečiami dalyvauti tiek susituokę, tiek nesusituokę. Dėl registracijos rašyti el. p.
ramune413@gmail.com arba skambinti tel. 8 699 10969.
 
PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai
dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2018 m. Gavome per 8667,76 eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti
bažnyčios restauravimą, pabaigėme daryti relikvijorius 5-iems altoriams bažnyčioje, atnaujinome
vienuolyno virtuvę, laiptus į Jono Pauliaus II salę, pasiuvome aprangą chorui „Adoramus“, nupirkome
naują liturginę aprangą – arnotus, sutvarkėme kelią pas seseris.
Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauravimą, pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus
ir kėdes bažnyčioje, kėdes prie altoriaus, padaryti naują skelbimų lentą apie bendruomenės ir vienuolyno
veiklą, tvarkyti nuolatinės adoracijos koplytėlę, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau
DABAR. DĖKOJAME!
 
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kovo 29 – 31 d. (nuo penktadienio vakaro) – Gavėnios rekolekcijos Marijos Namuose. Pamokslaus brolis
Elijas, kuris atvyks iš Olandijos. Registruotis prašome tel. 864892920 arba el. p. marijosnamai@joanitai.org (Irena).
 
CHORAS
Choras „Adoramus“ turi dar keletą vietų vyrams, kurie nori giedoti. Prašome kreiptis tel. 862074 203 arba
el. p. Imantasimkus@gmail.com.
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Šiuo metu ieškome žmogaus, norinčio įsipareigoti adoracijai naktį iš šeštadienio į sekmadienį 00.00-
2.00 val. Kreipkitės į Laimą el.p. laima@laraneda.lt, tel. 862084494. Taip pat laukiame galinčių kartais
pavaduoti įsipareigojusius nuolatinei adoracijai. Kreipkitės į Birutę el. p. birutemarija.t@gmail.com, tel.
865649693. Ačiū, kad atsiliepiate.
 
Choro ADORAMUS albumas Benedicta Tu
Po šv. Mišių knygynėlyje galite įsigyti choro ADORAMUS albumą Benedicta Tu. Vieno CD kaina – 10
eur. Dėl didesnių CD užsakymų kreiptis į chorasadoramus@gmail.com.
 
Prašome pasimelsti už jaunimą, kurie dalyvauja Alfa kurse. Jie šį savaitgalį išvažiavo į Liškiavą Šv. Dvasios savaitgaliui. Kitą savaitę Alfa30+ dalyviai išgyvens savo savaitgalį Liškiavoje – ačiū už jūsų maldos pagalbą!