KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

T. Jurgis CSJ – ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS – gruodžio 30 d.
T. Jurgis CSJ – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA – sausio 1 d.
T. Jonas Chrizostomas CSJ – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai) – sausio 6 d.
T. Paulius Steponas CSJ – VIEŠPATIES KRIKŠTAS – sausio 13 d.
T. Jurgis CSJ – II EILINIS SEKMADIENIS – sausio 20 d.
http://www.joanitai.org/media-homilijos/