KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

T. Reno Marija CSJ – MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdų nakties Šv. Mišios) – gruodžio 24 d.
T. Paulius Juozapas CSJ – II KALĖDŲ DIENA, Šv. Steponas, pirmasis kankinys – gruodžio 26 d.
T. Reno Marija CSJ – III KALĖDŲ DIENA, Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas – gruodžio 27 d.
http://www.joanitai.org/media-homilijos/