KALĖDŲ PROGRAMA

Gruodžio 24 d., Kūčių dieną, iškilmingos Kalėdų nakties šv. Mišios 22.00 val. Suneštinė agapė – prašome
Jūsų pagalbos.

Gruodžio 25 d., KRISTAUS GIMIMO (KALĖDŲ) DIENĄ, pirmadienį, 7.30 val. Tyliosios Piemenėlių
šv. Mišios seserų koplyčioje. 10.00 val. ir 12.00 val. Viešpaties Užgimimo šv. Mišios.
Ši diena – „Keliaujančioji“ adoracija mūsų vyskupijoje, mūsų bažnyčioje.
Gruodžio 26 d. – šv. Steponas, pirmasis kankinys, 12.00 val. Šv. Mišios
Gruodžio 27 d. – šv. Jonas, iškilmė, Šv. Jono šeimos diena. 18.30 val. Šv. Mišios. Suneštinė agapė šv.
Jono Pauliaus II salėje. Oblatūros atnaujinimas. Suneštinė agapė – prašome Jūsų pagalbos
Gruodžio 31 d. 22.00 val. – Jaunimo padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų
pagalbos. Naktinė adoracija. 30 min. prieš šv. Mišias ir po Mišių – šlovinimas su jaunimu.
Sausio 1 d. –Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja, šv. Mišios – 12.00 val