TYLOS REKOLEKCIJOS ADORUOTOJAMS GRUODŽIO 1-2 D.

Kviečiame visus į tylos rekolekcijas adoruotojams gruodžio 1-2 d.

Rekolekcijų tema:

„Adoracija, kaip laikas tylėti“ (plg. Koh 3, 7)
veda br. Chrizostomas ir ses. Adelė

Rekolekcijos prasidės: gruodžio 1 d., šeštadienį, 9 val. ir baigsis gruodžio 2 d. sekmadieni 13 val. Detali rekolekcijų programa skelbiama ant adoracijos koplytėlės durų.
Sekmadienį, gruodžio 2 d. vyks visų adoruotojų šventė:
10.00 Šv. Mišios Išganytojo bažnyčioje
11.00 Po šv. Mišių liudijimas
11.15 Padėka adoruotojams
11.45 Agapė

Rekolekcijoms prašome visus adoruotojus registruotis pas Ireną +370 670 38530 iki lapkričio 15 d.
Po šios datos registracija bus laisva visiems norintiems.
Auka 25 Eur (pensininkams ir studentams 20 Eur), bet tai neturėtų būti kliūtis dalyvauti rekolekcijose. Nesant galimybei paaukoti tokią sumą, skambinkite Laimai +370 620 84494.

Labai jūsų laukiame!