VISŲ ŠVENTŲJŲ REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE IR RELIKVIJŲ ĮNEŠIMAS

Spalio 30 d. Tema: Šv. Jonas Paulius II.
18.30 val. šv. Mišios, t. Reno Marija paskaita,
relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.
Spalio 31 d. (treč.) – Tema: Šv. Faustina.
18.30 val. šv. Mišios, t. Pauliaus paskaita,
relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.
 
Lapkričio 1 d. (ketv.) – Visų Šventųjų šventė,
šv. Mišios – 12.00 val. Relikvijų įdėjimas į altorius.
Lapkričio 2 d., penktadienį, Mirusiųjų minėjimo dieną,
šv. Mišios bus aukojamos 7.30 val. (seserų koplyčioje),
12 val. ir 18.30 val. – bažnyčioje.