VISŲ ŠVENTŲJŲ REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE IR RELIKVIJŲ ĮNEŠIMAS

Mūsų bažnyčioje spalio 26, 27, 29, 30 ir 31 dienomis vyks rekolekcijos, kurių metu paruošime
bendruomenę Visų Šventųjų šventei ir per kurią įnešime jų relikvijas į bažnyčią.

 

Programa:

Spalio 26 d. (penkt.) – Tema: Pal. Teofilius Matulionis.
18.30 val. šv. Mišios, t. M. Sabonio paskaita,
relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

 

Spalio 27 d. (šešt.) – Tema: Šv. Motina Teresė.
11.30 val. šv. Mišios, t. Stepono paskaita, relikvijų pagerbimas.
Adoracija ir galimybė prieiti išpažinties vyks vakare 18.30 -19.30 val.

 

Spalio 29 d. (pirm.) – Tema: Pal. Mykolas Sopočka.
18.30 val. šv. Mišios, t. Jurgio paskaita,
relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

 

Spalio 30 d. (antr.) – Tema: Šv. Jonas Paulius II.
18.30 val. šv. Mišios, t. Reno Marija paskaita,
relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

 

Spalio 31 d. (treč.) – Tema: Šv. Faustina.
18.30 val. šv. Mišios, t. Pauliaus paskaita,
relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.

 

Lapkričio 1 d. (ketv.) – Visų Šventųjų šventė,
šv. Mišios – 12.00 val. Relikvijų įdėjimas į altorius.

Lapkričio 2 d., penktadienį, Mirusiųjų minėjimo dieną,
šv. Mišios bus aukojamos 7.30 val. (seserų koplyčioje), 12 val. ir 18.30 val. – bažnyčioje.