CHORO NAUJOKŲ PRIĖMIMAS

Choro Adoramus naujokų priėmimas, perklausa, vyks rugpjūčio 31 dieną, Šv. Jono Pauliaus II salėje 19 val.
Choro repeticijos vyksta antradieniais 19.00 val., Šv. Jono vienuolyne,  Antakalnio g. 27 .  Choras gieda per sekmadienio 12.00 val.  šv. Misias Išganytojo Bažnyčioje.
Choristai turi metines gavėnios rekolekcijas (savaitgalis) ir  susikaupimo advento dieną bei išvyką.
Vadovauja Imantas Šimkus.