STUDENTŲ NAMAI „ATSIMAINYMAS“

Šv Jono Broliai kviečia studentus vyrus gyventi vienuolyno studentų namuose „ATSIMAINYMAS“ (apie 12 studentų).
Gera atmosfera studijuoti ir bendrauti. Galimybė prisijungti prie jaunimo veiklos vienuolyne ir maldos kartu su broliais.

Daugiau info

Kreiptis į brolį Steponą +370 607 88 594
brsteponas@joanitai.org