PADĖKOS ŠV. MIŠIOS GERADARIAMS

Birželio 10 d. 12.00 valandos šv. Mišiose melsimės už Jus, visus bendruomenės savanorius ir geradarius, tad kviečiame atvykti su šeimomis, bičiuliais, draugais bei artimaisiais. Po mišių,  Agnė Dūkštaitė koncertas ir po to kiemelyje pabendrausime, pasidalinsime patirtimi, pabūsime vieni su kitais ir paskanausime vaišių. Labai norime Jums padėkoti už jūsų gerumą, tarnystę ir šilumą, kuria Jūs dalinatės mūsų bendruomenėje. Jūsų didelės meilės dėka ši bendruomenė yra gyva, suburianti daug bendraminčių ir tikinčiųjų.