DIENA ADORUOTOJAMS – gegužės 12 d.

DIENA ADORUOTOJAMS
Gegužės 12

Programa
9:00 Priėmimas + arbata
9:30 Pirma paskaita
10:15 Trumpa pertrauka
10:30 Antra paskaita
11:30 Šv. Mišios
12:30 Dieninė
12:45 Suneštinė Agapė
13:45 Pabaiga

Dienos tema
Lk. 12,49 „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų !“

Pirma paskaita – br. Steponas: Šv. Pranciškus Selazietis „Tikroji malda“
Antra paskaita – br. Matas: „Šventosios Dvasios dovanos ir adoracija“

Jono Pauliaus II salėje.

Visi esate laukiami !