SKELBIMAI. VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS 2018 m. kovo 25 d.

Verbų sekmadienį šv. Mišių metu surinktos aukos yra skiriamos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
studijuojančių seminaristų ugdymui.

Kovo 26 d. (pirmadienį), kovo 27 d. (antradienį) ir kovo 28 d. (trečiadienį) – REKOLEKCIJOS MŪSŲ
BAŽNYČIOJE. Pamokslauja br. Louis – Xavier. Tema: „Jėzaus kančia – mūsų išganymas“.
Programa: 18.30 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių – paskaita, po to – adoracija ir išpažintys iki 21.00 val.

DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO PROGRAMA
Didysis ketvirtadienis, kovo 29 d.
20.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Po to – naktinė adoracija.
Didysis penktadienis, kovo 30 d. (pirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena)
9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.
18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos
19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių
Didysis šeštadienis, kovo 31 d.
11.30 val. – br. Louis – Xavier paskaita Jono Pauliaus II salėje
12.00 val. – maisto pašventinimas
16.00-18.00 – klausoma išpažinčių (bažnyčioje )
22.00 val. Velyknakčio šv. Mišios. Į šias šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakę.

VELYKŲ SEKMADIENIS, BALANDŽIO 1 d.
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS
6.00 val. – Šv. Marijos Magdalietės procesija
10.00 val. ir 12.00 val. Velykų šv. Mišios
Velykų oktavos pirmadienis, balandžio 2 d.
12.00 val. – šv. Mišios
Velykų oktavos balandžio 2 – 6 d. šv. Mišios 18.30 val., šeštadienį balandžio 7 d. – 11.30 val.
Velykų oktavos metu aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvuosius Jūsų intencijomis.

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI MARIJOS NAMUOSE
Kviečiame jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas (prasideda kovo 29 d. vakare ir baigiasi balandžio 1 d.
po 10.00 val. šv. Mišių) su br. Louis – Xavier. Užrašo Ernesta, el. p. tridienio.rekolekcijos@gmail.com

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome adoruotojo penktadieniais 19-20 val. ir
šeštadieniais 15-16 val. Taip pat, kviečiame kiekvieną, kas jaučia troškimą adoruoti Švč. Sakramentą,
skirti tam laiko ir įsipareigoti Jums patogiu metu. Kreiptis į Modestą: modesta.baciulyte@gmail.com; tel.
863050537.
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje nakties metu yra laisvi šie laikai:
I-II naktis – nuo 2 iki 3 val.
II-III naktis – nuo 3.30 iki 5 val.
IV-V naktis – nuo 6 iki 8 val.
VI-VII naktis – nuo 4 iki 5 val. (kas antrą savaitę)
VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val. Jeigu jaučiate, kad norėtumėte ateiti į adoraciją nakties metu ir kuris nors
laikas jums yra tinkamas, labai lauksime jūsų, skambinkite Laimai +370 620 84494 arba
rašykite laima@laraneda.lt

ŠV. MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Velykų oktavos metu (balandžio 1–8 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Bažnyčioje
neaukojame gedulinių šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus,
į kuriuos galite surašyti jūsų artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną
dieną už jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui

Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda
nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2017 m.: gavome per 8750,83 Eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais
tęsti bažnyčios restauravimą, sutvarkyti virtuvėlę prie Jono Pauliaus II salės, baldus pas studentus,
nupirkti įrangą šlovinimui, pastatyti pjuvenų sandėlį, įrengti vaizdo kameras šv. Mišių transliacijai
internetu, atvežti vargonus, nupirkti kėdes Mardasave (šeimų festivaliui), taip pat pradėjome daryti
relikvijorius 5-iems altoriams (šv. Faustinos, šv. Jono Pauliaus II, šv. Motinos Teresės, pal. Teofiliaus
Matulionio, pal. Michało Sopoćko). Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauraciją, pabaigti
relikvijorius ir vargonus bažnyčioje, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau
DABAR. DĖKOJAME!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas vestų mus į gilesnę
maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų
atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų
sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai“. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
pagalbą ir aukas! Jau surinkome 25 645,00 Eur.