SKELBIMAI V GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. kovo 18 d.

LITURGIJA
Kovo 19 d., pirmadienį, – šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, iškilmė, šv. Mišios.
Kovo 20 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių bus šlovinimo vakaras.
Kovo 23 d., penktadienį, – šv. Mišios 18.30 val. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias.
Kovo 25 d., Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienį ir Pasaulinę jaunimo dieną kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio
procesijoje, kuri prasidės 16.00 val. Antakalnio kapinėse. Organizuoja mūsų parapija.

Mūsų bažnyčioje turime galimybę pamatyti Jėzaus drobulę – originalių matmenų nuotrauką. Tai relikvija, saugoma
koplyčioje Turino mieste. Jėzaus kūnas po mirties buvo suvyniotas į drobulę, kurioje galime pamatyti kančios
ženklus: nuplakimo ant viso kūno, erškėčių vainiko žymes, vinių dūrių žaizdas ant rankų ir kojų. Drobulė yra tylos
prisikėlimo ženklas. Mokslininkai negali paaiškinti, kaip šis atvaizdas susidarė. Dėkojame šv. Dvasios parapijos
klebonui kun. Tadeušui Jasinskiui, paskolinusiam mums šią nuotrauką. Ji bažnyčioje bus iki kovo 20 d.

REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE
Didžiąją savaitę (kovo 26-28 d.) pamokslauja br. Louis – Xavier. Tema: Jėzaus kančia – mūsų išganymas. Programa:
18.30 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių – paskaita, po to – adoracija ir išpažintys iki 21.00 val.

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI MARIJOS NAMUOSE
Kviečiame jaunimą į Velykų Tridienio rekolekcijas (prasideda kovo 29 d. vakare ir baigiasi balandžio 1 d. po 10.00
val. šv. Mišių) su br. Louis – Xavier. Užrašo Ernesta, el. p. tridienio.rekolekcijos@gmail.com

DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO PROGRAMA
Didysis ketvirtadienis, kovo 29 d.
20.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Po to – naktinė adoracija.
Didysis penktadienis, kovo 30 d. (pirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena)
9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.
18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos
19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių
Didysis šeštadienis, kovo 31 d.
11.30 val. – br. Louis – Xavier paskaita Jono Pauliaus II salėje
12.00 val. – maisto pašventinimas
16.00-18.00 – klausoma išpažinčių (bažnyčioje )
22.00 val. Velyknakčio šv. Mišios. Į šias šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakę.
Velykų sekmadienis, balandžio 1 d., – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS
6.00 val. – Šv. Marijos Magdalietės procesija
10.00 val. ir 12.00 val. Velykų šv. Mišios
Velykų oktavos pirmadienis, balandžio 2 d.
12.00 val. – šv. Mišios

Velykų oktavos metu aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvuosius Jūsų intencijomis.

SESERYS
Po 12.00 val. šventų Mišių seserys maloniai kviečia į jų atviručių išpardavimą. Šios atvirutės jau buvo
pasirodžiusios įvairiose vitrinose ir ant įvairių prekystalių, bet jų vis dar lieka… Todėl seserys jas parduoda pigiai.
Šios atvirutės yra velykinės, tad gali jus sudominti artimiausiu metu. Šalia šių atviručių galėsite nusipirkti ir kitų
rankadarbių, kurie galėtų būti taip pat puiki velykinė dovana.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome adoruotojo penktadieniais 19-20 val. ir šeštadieniais 15-16
val. Taip pat, kviečiame kiekvieną, kas jaučia troškimą adoruoti Švč. Sakramentą, skirti tam laiko ir įsipareigoti
Jums patogiu metu. Kreiptis į Modestą: modesta.baciulyte@gmail.com; tel. 863050537.
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje nakties metu yra laisvi šie laikai:
I-II naktis – nuo 2 iki 3 val.
II-III naktis – nuo 3.30 iki 5 val.
IV-V naktis – nuo 6 iki 8 val.
VI-VII naktis – nuo 4 iki 5 val. (kas antrą savaitę)
VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val. Jeigu jaučiate, kad norėtumėte ateiti į adoraciją nakties metu ir kuris nors laikas jums
yra tinkamas, labai lauksime jūsų, skambinkite Laimai +370 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt
Mišios Gailestingumo savaitę

Velykų oktavos metu (balandžio 1–8 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Bažnyčioje
neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos
galite surašyti jūsų artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už jūsų
artimuosius aukosime šv. Mišias.

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai
dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2017 m.: gavome per 8750,83 Eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti
bažnyčios restauravimą, sutvarkyti virtuvėlę prie Jono Pauliaus II salės, baldus pas studentus, nupirkti įrangą
šlovinimui, pastatyti pjuvenų sandėlį, įrengti vaizdo kameras šv. Mišių transliacijai internetu, atvežti vargonus,
nupirkti kėdes Mardasave (šeimų festivaliui), taip pat pradėjome daryti relikvijorius 5-iems altoriams (šv. Faustinos,
šv. Jono Pauliaus II, šv. Motinos Teresės, pal. Teofiliaus Matulionio, pal. Michało Sopoćko). Šiais metais
planuojame tęsti bažnyčios restauraciją, pabaigti relikvijorius ir vargonus bažnyčioje, tobulinti sodą. Be jūsų
pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR.
DĖKOJAME!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas vestų mus į gilesnę maldą. Kaina
nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite
zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044
0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai“. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 25 645,00
Eur.