SKELBIMAI. IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (LAETARE – džiaugsmo sekmadienis, Gavėnios pusiaukelė)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną melskimės už Lietuvą!
Šiandien Europos skautai kviečia kartu švęsti Kovo 11-ąją, sekmadienį, su broliais joanitais ir
skautais.
Programa: 10 val. šv. Mišios, po jų 11 val. vienuolyno kieme trispalvės pakėlimo ceremonija ir agapė.
Vaikams ir jaunimui iki 90 m. bus skautiškų žaidimų. Laukiame jūsų!
Kovo 13 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių šlovinimas. Šventojo
Tėvo PRANCIŠKAUS išrinkimo (2013 m.) popiežiumi metinės.
Kovo 16 d., penktadienį, – šv. Mišios 18.30 val. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias.

Mūsų bažnyčioje turime galimybę pamatyti Jėzaus drobulę – originalių matmenų nuotrauką. Tai
relikvija, saugoma koplyčioje Turino mieste. Jėzaus kūnas po mirties buvo suvyniotas į drobulę, kurioje
galime pamatyti kančios ženklus: nuplakimo ant viso kūno, erškėčių vainiko žymes, vinių dūrių žaizdas
ant rankų ir kojų. Drobulė yra tylos prisikėlimo ženklas. Mokslininkai negali paaiškinti, kaip šis atvaizdas
susidarė. Dėkojame šv. Dvasios parapijos klebonui kun. Tadeušui Jasinskiui, paskolinusiam mums šią
nuotrauką. Ji bažnyčioje bus iki kovo 20 d.

Nuolatinės adoracijos koplytėlė
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome nuolatinio adoruotojo antradieniais 11–12 val.
Tačiau taip pat kviečiame kiekvieną, kuris jaučia troškimą adoruoti Švč. Sakramentą, skirti tam laiko ir
įsipareigoti jums patogiu metu. Kreiptis į Modestą: modesta.baciulyte@gmail.com, tel. 8 630 50 537.

„Kelionė”
Knygynėlyje galima įsigyti žurnalą „Kelionė“. Naujajame numeryje – ekskursija po mūsų vienuolyną su
čia gyvenančiu gidu. Platus interviu su t. Eliju apie jo pašaukimą, Lietuvą, šių dienų bėdas – naivumą ir
abejingumą. Dėmesingi skaitytojai suras dar 2 autorius iš mūsų bendruomenės.
Mišios gailestingumo savaitę
Velykų oktavos metu (balandžio 1–8 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Bažnyčioje
neaukojame gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite
lapus, į kuriuos galite surašyti jūsų artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę
kiekvieną dieną už jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

Meno vakarai
Šventojo Jono apaštalinės seserys kviečia į 3 Meno vakarus, kurie vyks vienuolyne Antakalnio g. 27
(Marijos namuose) kovo 21 d., balandžio 11 d. ir gegužės 9 d. nuo 19.30 val. iki 21.00 val. Arbatelė,
filosofiniai mokymai apie meną ir kūrybinės dirbtuvės. Dalyvio įnašas (už 3 susitikimus) – 5 eurai.
Informacija ir registracija tel. 8 677 82 734 sen.trakai.registracija@gmail.com Gaminsime vieną meno
darbą per tris susitikimus. Įsirašęs žmogus labai kviečiamas dalyvauti visuose trijuose vakaruose.

„Artuma”
Dievas juk amžiams mums atsiuntė Dvasią Guodėją – mūsų dangiškąjį advokatą, tikrą „paguodos Dievą“
(Rom 15, 5)! Tik ar esame tą paguodą priimantys žmonės? Antraip kodėl taip lengvai pasiduodame
visokioms krizėms, nepatikime mums duota atleidimo dovana, gyvename vienatvėje?.. O vis dėlto – ir
šiandiena tebėra Dvasios stebuklų metas! Naujoje „Artumoje” – nuostabi atsivertimo istorija, kai bedieviai
sutuoktiniai namo grįžta… katalikais. Abu. Tą pačią dieną! Taip pat pasakojimai apie mažai žinomus, bet
didžiadvasius žmones. Apie tai ir dar daugiau – kovo „Artumoje”.

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda
nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2017 m.: gavome per 8750,83 Eur, kurie padėjo mums praėjusiais
metais tęsti bažnyčios restauravimą, sutvarkyti virtuvėlę prie Jono Pauliaus II salės, baldus pas
studentus, nupirkti įrangą šlovinimui, pastatyti pjuvenų sandėlį, įrengti vaizdo kameras šv. Mišių
transliacijai internetu, atvežti vargonus, nupirkti kėdes Mardasave (šeimų festivaliui), taip pat pradėjome
daryti relikvijorius 5-iems altoriams (šv. Faustinos, šv. Jono Pauliaus II, šv. Motinos Teresės, pal.
Teofiliaus Matulionio, pal. Michało Sopoćko). Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauraciją,
pabaigti relikvijorius ir vargonus bažnyčioje, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
2 % nuo jūsų jau sumokėto GPM galite skirti vienu iš 3 būdų.
1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu (www.deklaravimas.vmi.lt).
2. Atsisiuntus iš VMI internetinio puslapio prašymo formą (FR0512 v.3), ją atsispausdinus,
užpildžius ranka ir išsiuntus paprastu paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių departamento
Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
Pastaba: prašymo formą galite atsisiųsti ir iš mūsų internetinio puslapio.
Svarbu: prašymas ranka pildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti įrašytas
didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas,
nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „2017“. Laukelyje „6S“ kryželis. Šv. Jono kongregacijos
Vilniaus vienuolyno juridinis kodas: 192060790. Todėl formos laukelyje „E2“ reikia įrašyti skaičius:
192060790. Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia, nebent paramą norite skirti kokiai nors konkrečiai
vienuolyno veiklai. Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke negalima siųsti dviejų ir daugiau
prašymo formų.
3. Užpildytą prašymo formą galima palikti zakristijoje arba paduoti broliams. Jei reikėtų
pagalbos pildant, prašome kreiptis į brolį Jurgį.
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas vestų mus į gilesnę
maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų
atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų
sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai“. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
pagalbą ir aukas! Jau surinkome 25 245 Eur.