PRAŠYMAS 2 %

PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame.
Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2017 m.: gavome per 8750,83 Eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios
restauravimą, sutvarkyti virtuvėlę prie Jono Paulio II salės, baldus pas studentus, nupirkti įrangą šlovinimui, pastatyti pjuvenų
sandėlį, įrengti vaizdo kameras šv. Mišių transliacijai internetu, atvežti vargonus, nupirkti kėdes Mardasave (šeimų festivaliui),
taip pat pradėjome daryti relikvijorius 5-iems altoriams (šv. Faustinos, šv. Jono Pauliaus II, šv. Motinos Teresės, pal. Teofiliaus
Matulionio, pal. Michało Sopoćko). Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauraciją, pabaigti relikvijorius ir vargonus
bažnyčioje, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
2 % nuo jūsų jau sumokėto GPM galite skirti vienu iš 3 būdų.
1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu (www.deklaravimas.vmi.lt).
2. Atsisiuntus iš VMI internetinio puslapio prašymo formą (FR0512 v.3), ją atsispausdinus, užpildžius ranka ir
išsiuntus paprastu paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo
skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
Pastaba: prašymo formą galite atsisiųsti ir iš mūsų internetinio puslapio.
Svarbu: prašymas ranka pildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis
raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „2017“. Laukelyje „6S“ kryželis. Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno
juridinis kodas: 192060790. Todėl formos laukelyje „E2“ reikia įrašyti skaičius: 192060790. Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia,
nebent paramą norite skirti kokiai nors konkrečiai vienuolyno veiklai. Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke
negalima siųsti dviejų ir daugiau prašymo formų.
3. Užpildytą prašymo formą galima palikti zakristijoje arba paduoti broliams. Jei reikėtų pagalbos pildant, prašome
kreiptis į brolį Jurgį.
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!