ŠV. JONO BENDRUOMENĖ LIETUVOJE ŠVENČIA 25 METUS

Kviečiame kovo 3 d., šeštadienį, prisijungti prie vakarinės maldos 18 val. ir po to prie adoracijos,
kuri vyks bažnyčioje visą naktį. Kovo 4 d., sekmadienį 12 val. kartu švęsime padėkos šv. Mišias (aukos J.E. kardinolas A. Bačkis), o po šv. Mišių visi kviečiami į šv. Jono Pauliaus II salę Agapei bei specialiai paruoštai skaidrių demonstracijai.