SKELBIMAI II GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 25 d.

SKELBIMAI
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2018 m. vasario 25 d.

LITURGIJA
Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui
besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius
rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės
Vakarienės Mišių pradžios.

Lietuvos vyskupai kreipiasi į mus su prašymu. Esame prašomi vasario 25 d., sekmadienį,
nuolatinės adoracijos metu pasimelsti už Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir už Šventojo
Tėvo piligriminę kelionę į Lietuvą. Labai kviečiame visus jus – maldos brolius ir seseris – jungtis
į bendrą maldą šiomis intencijomis.

Vasario 27 d., antradienį, – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po Mišių – šlovinimas.
Kovo 2 d., penktadienį, – šv. Mišios 18.30 val. Po Mišių – Kryžiaus kelias.
Kovo 3 d. šeštadienį, – ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS.

ŠV. JONO BENDRUOMENĖ LIETUVOJE ŠVENČIA 25 METUS
Kviečiame kovo 3, šeštadienį, prisijungti prie vakarinės maldos 18 val. ir po to prie adoracijos,
kuri vyks bažnyčioje visą naktį. Kovo 4, sekmadienį, kviečiame pabendrauti vienuolyno
koridoriuje (arba lauke, jei nebus šalčiau negu -10 laipsnių 🙂

REKOLEKCIJOS
Kovo 2-4 d. (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio) – Gavėnios rekolekcijos, pamokslaus
broliai Paulius, Steponas ir Jurgis. Tema: Gavėnia.
Registracija: Irena, tel. 8648 92920, marijosnamai@joanitai.org

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.