SKELBIMAI I GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 18 d.

LITURGIJA
Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios.

Vasario 20 d., antradienį, – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių – šlovinimas.
Vasario 22 d., ketvirtadienį, – šv. Petro, apaštalo, Sostas.
Vasario 23 d., penktadienį, – šv. Mišios 18.30 val. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias.

REKOLEKCIJOS
Kovo 2-4 d. (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio) – Gavėnios rekolekcijos, pamokslaus brolis Thomas-Marie.
Tema: „GAVĖNIA, IŠTROŠKUSIOS ŠIRDIES KELIONĖ PRIE GYVOJO VANDENS ŠALTINIO“.
Registracija: Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org

SKAUTAI
Kviečiame prie Europos skautų Šv. Jono Teologo būrio prisijungti 11 – 17 metų jaunuolius.
Tavęs laukia gyvenimas gamtoje, ugdantis dorybes laisvalaikis, krikščioniška formacija ir ištikimi žygio draugai. Taip pat kviečiame prisijungti ir visus nuo 17 iki 90, jei širdyje jaučiate pašaukimą
skautiskam gyvenimui ir norite prisidėti prie jaunimo ugdymo.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.

Vasario ARTUMA
Švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį ir tęsdami mūsų pažintį su Šventąja Dvasia, vasario Artumoje bandome pažinti Dvasią, kuri išlaisvina. Ar tikrai dar turime būti iš kažko išlaisvinti? Ar tikėjimas skatina meilę savo gimtajai šaliai? O ką iškovota laisvė bei meilė Tėvynei reiškia jaunimui? Skaudu, bet būtina kalbėti ir apie laisvės netekimą, šiandienines vergystes, ypač norint suvokti, kokius pokyčius išgyvename. Tai ir daugiau – vasario Artumoje.