Kovo 2-4 d. – Gavėnios rekolekcijos

DĖMESIO. BROLIS TOMAS MARIJA NEGALĖS VESTI REKOLEKCIJŲ. PAMOKSLAUS ŠV. JONO BROLIAI.

 

 

 

Nuo penktadienio 17.30 val. iki sekmadienio 16 val. Pamokslaus šv. Jono broliai.

Tema: GAVĖNIA, IŠTROŠKUSIOS ŠIRDIES KELIONĖ PRIE GYVOJO VANDENS ŠALTINIO.

Auka : 50€ (jaunimui 30€).

Registracija : Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org