SKELBIMAI VI EILINIS SEKMADIENIS 2018 m. Vasario 11 d.

LITURGIJA
Šiandien po šv. Mišių melsimės šia malda:

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti
nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip
tobulo klusnumo auką savo Tėvui.
Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo motinišku troškimu
užtarti kiekvieną, kas šaukiasi Tavo pagalbos, Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių dienų
Lietuvą.
Pavedame Tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikintys ir dori ateities Lietuvos kūrėjai.
Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristigtų ryžto tinkamai atsiliepti į savo
pašaukimą.
Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomenėmis
bei darnios visuomenės pagrindu.
Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir
vestų į šventumą bei leistų būti ištikimais Gerosios Dievo naujienos nešėjais.
Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių kantrybę, kad ji mus skatintų gailestingumo darbams ir
nesavanaudiškai pagalbai.
Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad
visa Lietuva gyventų laisvėje.
Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk
mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris
gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen

Vasario 13 d., antradienį, – šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai, šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje). Po Mišių – TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Vasario 14 d. – trečiadienį, – PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė); šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje).
Vasario 16 d., penktadienį, – Lietuvos valstybės atkūrimo diena; šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje). Po Mišių – Kryžiaus kelias.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome nuolatinio adoruotojo antradieniais 11-12h.
Kviečiame visus, kas jaučiate troškimą adoruoti Švč. Sakramentą, skirti tam laiko ir įsipareigoti
Jums patogiu metu.
Kreipkitės į Modestą: modesta.baciulyte@gmail.com; 863050537.

ALFA KURSAS JAUNIMUI!
Alfa kursas 16-30 m. jaunimui, norinčiam pažinti krikščionybės pagrindus bei ieškantiems naujų
patirčių ir pažinčių.
Įvairių gyvenimų liudijimai – aktorių, verslininkų, teologų ir kunigų – padės ieškantiems ir
keliantiems esminius gyvenimo klausimus.
Alfa kursas prasidėjo sausio 31 d., trečiadienį, 19.00, joanitų vienuolyne.
Registracija: kastaalfa@gmail.com
Daugiau informacijos: www.facebook.com/kastaalfa

Naujas ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS!
Kursas prasidėjo 2018.02.08.
Registracija el. paštu: alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8 601 07071 (Gediminas).
Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį 18.20 val.), viena savaitgalio išvyka
(2018.03.16-18) ir atviras baigiamasis vakaras 2018-05-06.
Alfa kursas skirtas visiems – tiek tikintiems, tiek netikintiems. Apie krikščionybę kalbės įvairūs
lektoriai, vaišinsimės ir diskutuosime grupelėse.
Daugiau informacijos rasite: http://www.joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau penktajį
kartą ir tai įvyks labai greitai – vasario 13 d. Turime džiugią žinią:
pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia šv. Jono šeima, o ir su dar labiau mylinčiu ir
dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis
organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras
„Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių
ir sesių užtarimo. Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems
atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų! Daugiau:
https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro!
Choro repeticija vasario 13 d. 17 h Jono Pauliaus II-ojo salėje. Kreiptis į Nikodemą Lukšę tel.
863182569.

REKOLEKCIJOS
Kovo 2-4 d. (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio) – Gavėnios rekolekcijos, pamokslaus
brolis Thomas-Marie. Registracija: Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org

SKAUTAI
Kviečiame prie Europos skautų Šv. Jono Teologo būrio prisijungti 11 – 17 metų jaunuolius.
Tavęs laukia gyvenimas gamtoje, ugdantis dorybes laisvalaikis, krikščioniška formacija ir ištikimi
žygio draugai. Taip pat kviečiame prisijungti ir visus nuo 17 iki 90, jei širdyje jaučiate pašaukimą
skautiskam gyvenimui ir norite prisidėti prie jaunimo ugdymo.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.

Vasario ARTUMA
Švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį ir tęsdami mūsų pažintį su Šventąja Dvasia, vasario
Artumoje bandome pažinti Dvasią, kuri išlaisvina. Ar tikrai dar turime būti iš kažko išlaisvinti? Ar
tikėjimas skatina meilę savo gimtajai šaliai? O ką iškovota laisvė bei meilė Tėvynei reiškia
jaunimui? Skaudu, bet būtina kalbėti ir apie laisvės netekimą, šiandienines vergystes, ypač
norint suvokti, kokius pokyčius išgyvename. Tai ir daugiau – vasario Artumoje.