SKELBIMAI V EILINIS SEKMADIENIS 2018 m. vasario 4d.

Vyskupų kreipimasis artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
2018 m. sausio 31 d.
 
Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje
Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai
Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?
Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:
• išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus
sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27);
• atnaujiname tikėjimą, puoselėtą mūsų tėvų ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo
žinoma kaip Marijos žemė, o prieš 300 metų Trakų Dievo Motinos atvaizdas
karūnuotas popiežiaus pašventintomis karūnomis;
• artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų,
Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių
dėka ją turime.
 
Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai
susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių
metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos,
Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius.
Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą
LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.
Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos
metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai.
Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų,
kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1,1)
 
Lietuvos vyskupai
 
LITURGIJA
Vasario 5 d. – šv. Agota, mergelė, kankinė.
Vasario 6 d., antradienį, – šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai, šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje). Po Mišių – šlovinimas.
Vasario 3 d., šeštadienį, – šv. Skolastika, mergelė.
 
ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu norėtumėte pabandyti įsipareigoti kartą per savaitę ateiti į naktinę adoraciją, labai
kviečiame atsiliepti į šį jūsų norą. Šiuo metu nakties / ryto valandomis galėtume pasiūlyti šiuos
du laikus : II-III naktis – nuo 3:30 iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val. Lauksime jūsų,
skambinkite Laimai 8 620 84494, rašykite laima@laraneda.lt.
 
ALFA KURSAS JAUNIMUI!
Alfa kursas 16-30 m. jaunimui, norinčiam pažinti krikščionybės pagrindus bei ieškantiems naujų
patirčių ir pažinčių.
Įvairių gyvenimų liudijimai – aktorių, verslininkų, teologų ir kunigų – padės ieškantiems ir
keliantiems esminius gyvenimo klausimus.
Alfa kurso pradžia sausio 31 d., trečiadienį, 19.00, joanitų vienuolyne.
Registracija: kastaalfa@gmail.com
Daugiau informacijos: www.facebook.com/kastaalfa
 
Naujas ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS!
Kursas prasideda 2018.02.08, 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono Teologo
vienuolyne, Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte. Registracija el. paštu:
alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8 601 07071 (Gediminas).
Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį 18.20 val.), viena savaitgalio išvyka
(2018.03.16-18) ir atviras baigiamasis vakaras 2018-05-06.
Alfa kursas skirtas visiems – tiek tikintiems, tiek netikintiems. Apie krikščionybę kalbės įvairūs
lektoriai, vaišinsimės ir diskutuosime grupelėse.
Daugiau informacijos rasite: http://www.joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/
 
TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Tai bus jau V – as vakaras, vasario 13 d. Turime džiugią žinią:
pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia šv. Jono šeima, o ir su dar labiau mylinčiu ir
dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis
organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras
„Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių
ir sesių užtarimo. Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems
atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų! Daugiau:
https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Choro repeticijos vyks vasario 6 d. 19 h ir vasario 13 d. 17 h
Jono Pauliaus II-ojo salėje. Kreiptis į Nikodemą Lukšę tel. 863182569
 
PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.
 
Vasario ARTUMA
Švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį ir tęsdami mūsų pažintį su Šventąja Dvasia, vasario
Artumoje bandome pažinti Dvasią, kuri išlaisvina. Ar tikrai dar turime būti iš kažko išlaisvinti? Ar
tikėjimas skatina meilę savo gimtajai šaliai? O ką iškovota laisvė bei meilė Tėvynei reiškia
jaunimui? Skaudu, bet būtina kalbėti ir apie laisvės netekimą, šiandienines vergystes, ypač
norint suvokti, kokius pokyčius išgyvename. Tai ir daugiau – vasario Artumoje.