SKELBIMAI. ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS. 2017 m. gruodžio 31 d.

LITURGIJA
Šiandien 19.00 – pirmoji Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, vakarinė.
23.00 – Padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų pagalbos.
Naktinė adoracija
Sausio 1 d., pirmadienį, – 12.00 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišios.
Sausio 2 d., antradienį, šv. Mišios 18.30.
Sausio 3 d. (trečiadienį), ir sausio 5 d. (penktadienį) šv. Mišių vienuolyne nebus.
Sausio 6 d., šeštadienį, – šv. Mišios 11.30; 18.30 adoracija ir išpažintys.
Sausio 7 d., sekmadienį, – šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

VILTIES VAIKAI
Šią savaitę adoracijos nebus.

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969.

MAŽOJI AKADEMIJA kviečia į studijas
Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės
studijų kursai. Registracija privaloma. Registracija vyksta iki sausio 15 d. arba kol yra vietų.
Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

NAMŲ LAIMINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų palaiminti jūsų namų ir pasimelsti kartu su jūsų šeima,
prašome palikti žinutę br. Jurgiui (brjurek1@gmail.com) su jūsų tel. numeriu ir parašyti, koks
laikas jums tinka. Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Tačiau mes nežinome, ką su jais daryti,
neturime sandėlio, nei struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti
rūbus į Caritą (Paco g. už Petro ir Povilo bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv.
Stepono g., prie stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 22 850 Eur.