KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

http://www.joanitai.org/media-homilijos/

T. Paulius Juozapas CSJ – IV Advento sekmadienis – gruodžio 24 d.

T. Paulius Steponas CSJ – Kristaus Gimimas (Kalėdos), Kalėdų nakties Mišios – gruodžio 24 d.

T. Jonas Chrizostomas CSJ – Kristaus Gimimas (Kalėdos), Kalėdų dienos Mišios – gruodžio 25 d.

T. Paulius Steponas CSJ – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – gruodžio 26 d.

T. Paulius Juozapas CSJ – Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas – gruodžio 27 d.

T. Paulius Steponas CSJ – Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas – gruodžio 31 d.

T. Jurgis CSJ – Padėkos už praėjusius metus Šv. Mišios – gruodžio 31 d.

T. Paulius Juozapas CSJ – Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja – sausio 1 d.