Šv. Kalėdų programa

Gruodžio 18 d.: pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos nuostaba. Po to : Adoracija ir Ispazinties iki 21.00 val
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė. Rekolekcijų tema:
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78), kasdien nuo 18.30 iki 19.30 val.

Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis
Gruodžio 21 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios;
Gruodžio 22 d., penktadienį, 17.30-19.30 Išpažintys bažnyčioje; 18.30 Šv. Mišios bažnyčioje
Gruodžio 23 d., šeštadienį; 18.30 – Išpažintys ir adoracija iki 19.30

Gruodžio 24 d., IV Advento sekmadienį ir Kūčių dieną, 10.00 ir 12.00 šv. Mišios
22.00 – Iškilmingos Kalėdų nakties šv. Mišios. Suneštinė agapė – prašome Jūsų pagalbos.
Gruodžio 25 d., – KRISTAUS GIMIMO (KALĖDŲ) DIENĄ, pirmadienį,
7.00 Tyliosios Piemenėlių šv. Mišios seserų koplyčioje
7.45 Rytmetinė seserų koplyčioje
10.00 Piemenėlių šv. Mišios bažnyčioje
12.00 Iškilmingos Viešpaties Užgimimo šv. Mišios bažnyčioje
Gruodžio 26 d., antradienį, – šv. Steponas, pirmasis kankinys
12.00 Šv. Mišios (šv. Steponas ); 18.30 val šv. Mišių vienuolyne nebus.

Gruodžio 27 d., trečiadienį, – šv. Jonas, iškilmė, Šv. Jono šeimos diena
8.00 – „Keliaujančioji“ adoracija bažnyčioje Pal. Teofiliaus Matulionio metų proga iki 17.00
8.00 – „Keliaujančioji“ adoracija bažnyčioje Pal. Teofiliaus Matulionio metų proga iki 17.00
17.00 II šv. Jono Evangelisto iškilmės vakarinė
17.30 Adoracija + Oblatūros atnaujinimas.
18.30 Šv. Mišios. Suneštinė agapė šv. Jono Pauliaus II salėje.
20.30 Paskaita (Atsiprašome, paskaitos nebus)

Gruodžio 29 d. penktadienį ir 30 d. šeštadienį, šv. Mišių vienuolyne nebus.

Gruodžio 30 d.šeštadienį – 18.30 Adoracija ir išpažintys
Gruodžio 31 d., – ŠVENTOSIOS ŠEIMOS SEKMADIENĮ,10.00 ir 12.00 šv. Mišios
19.00 – Pirmoji Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, Vakarinė
23.00 – Padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų pagalbos 🙂 Naktinė adoracija

Sausio 1 d., pirmadienį, – 12.00 Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišios
Sausio 2 d., antradienį, 18.30 – Šv. Mišios .
Sausio 3 d. (trečiadienį), ir sausio 5 d. ( penktadienį ) šv. Mišių vienuolyne nebus.
Sausio 6 d. (šeštadienį) – šv. Mišios 11.30; 18.30 adoracija ir išpažintys
Sausio 7 d. (sekmadienį) – šv. Mišios 10.00 ir 12.00