SKELBIMAI III ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 17 d.

 

LITURGIJA  IR  ADVENTO REKOLEKCIJOS
Šios dienos rinkliava skirta Caritui. Dėkojame už jūsų aukas!
Šiemet mūsų Advento rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno
priorė. Rekolekcijų tema: „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78), kasdien nuo 18.30 iki 19.30 val.
Gruodžio 18 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės
paskaita „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos nuostaba. Po paskaitos – adoracija ir
išpažintys iki 21 val.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.
Gruodžio 21 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios;
Gruodžio 22 d., penktadienį, – 17.30-19.30 išpažintys (bažnyčioje); 18.30 šv. Mišios
(bažnyčioje)
Gruodžio 23 d., šeštadienį; 18.30 – išpažintys ir adoracija iki 19.30 val.
Gruodžio 24 d., IV Advento sekmadienį ir Kūčių dieną, – šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.
22.00 Iškilmingos Kalėdų nakties šv. Mišios. Suneštinė agapė – prašome Jūsų
pagalbos 🙂
Gruodžio 25 d., – KRISTAUS GIMIMO (KALĖDŲ) DIENĄ, pirmadienį:
7.00 Tyliosios Piemenėlių šv. Mišios seserų koplyčioje
7.45 Rytmetinė seserų koplyčioje
10.00 Piemenėlių šv. Mišios bažnyčioje
12.00 Iškilmingos Viešpaties Užgimimo šv. Mišios bažnyčioje
Gruodžio 26 d., antradienį, – šv. Steponas, pirmasis kankinys:
12.00 Šv. Mišios (šv. Steponas); 18.30 val šv. Mišių vienuolyne nebus.

Gruodžio 27 d., trečiadienį, – šv. Jonas, iškilmė, Šv. Jono šeimos diena
8.00 „Keliaujančioji“ adoracija bažnyčioje pal. Teofiliaus Matulionio metų proga
iki 17.00
17.00 II šv. Jono Evangelisto iškilmės vakarinė
18.30 Šv. Mišios. Suneštinė agapė šv. Jono Pauliaus II salėje. Oblatūros
atnaujinimas.
20.30 Paskaita
Gruodžio 29 ir 30 d., penktadienį ir šeštadienį, šv. Mišių vienuolyne nebus.
Gruodžio 30 d., šeštadienį, 18.30 val. adoracija ir išpažintys.
Gruodžio 31 d., – ŠVENTOSIOS ŠEIMOS SEKMADIENĮ, šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

19.00 Pirmoji Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, vakarinė
23.00 Padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų
pagalbos 🙂 Naktinė adoracija
Sausio 1 d., pirmadienį, – 12.00 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišios
Sausio 2 d., antradienį, 18.30 šv. Mišios .
Sausio 3 d. (trečiadienį), ir sausio 5 d. (penktadienį) šv. Mišių vienuolyne nebus.
Sausio 6 d., šeštadienį, – šv. Mišios 11.30; 18.30 adoracija ir išpažintys.
Sausio 7 d., sekmadienį, – šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną savaitę, trečiadieniais nuo 16.15 val. iki 16.45 val., kviečiame Vilties vaikus nuo 3
iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu vienuolyne, brolių koplytelėje. Bus
adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir
džiaugsminga patirtis. “Ateikite pas mane visi <…>, nes aš romus ir nuolankios širdies.” (Mt 11,
28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos: Lina +370 687 24 744 arba brolis Steponas +370607 88 594. (Grupė nevyks per vaikų atostogas.)

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969.

MAŽOJI AKADEMIJA kviečia į studijas
Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės
studijų kursai. Registracija privaloma. Registracija vyksta iki sausio 15 d. arba kol yra vietų.
Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

NAMŲ LAIMINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų palaiminti jūsų namų ir pasimelsti kartu su jūsų šeima,
prašome palikti žinutę br. Jurgiui (brjurek1@gmail.com) su jūsų tel. numeriu ir parašyti, koks
laikas jums tinka. Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, aukos už kurias skirtos
vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote vaikams paimti žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš
žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

SEKMADIENIO LAPAI
Atkreipkite dėmesį į įdomų kun. B. Groeschel’io tekstą „Ką mums primena Adventas”.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Tačiau mes nežinome, ką su jais daryti,
neturime sandėlio, nei struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti
rūbus į Caritą (Paco g. už Petro ir Povilo bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv.
Stepono g., prie stoties).

PRAŠYMASMūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 22 850 Eur.