FORMACIJOS DIENA „Catholicism“ (liet. „Katalikybė“) Šeštadienį, gruodžio 16 d.

Šio šeštadienio „Katalikybės“ dokumentinio filmo tema – apie mūsų motiną Mariją. Keliausime nuo Narazeto iki didžiųjų Lurdo bei Gvadelupės šventovių, kad pažintume, ką mums sako Bažnyčia apie Mariją kaip Dievo Motiną, Mariją kaip Nekaltąjį prasidėjimą, ir kaip geriau suprasti Marijos dangum ėmimo dogmą.
Lauksime jūsų !

Programa skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda šv. Jono
broliai. Atvira visiems.
8.15 Paskaita I (filosofija)
8.45 Paskaita II (teologija)
9.15 Arbatos pertraukėlė
9.30 „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba su lietuviškai subtitrais).
Kiekvieną susitikimą žiūrime po naują dalį.
10.30 Filmo aptarimas / diskusija / klausimai
11.30 šv. Mišios
Galima ateiti vėliau ir dalyvauti tik filmo peržiūroje.

Susitinkame šv. Jono Pauliaus II salėje