SKELBIMAI II ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 10 d.

LITURGIJA
Gruodžio 11 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Damazas I, popiežius.
Gruodžio 12 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. Gvadelupės Švč. Mergelė Marija.
Gruodžio 13 d., trečiadienį, – šv. Liucija, mergelė, kankinė.
Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Kryžiaus Jonas, kunigas,
Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 16 d., šeštadienį, Mišių pas mus nebus. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv.
Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyks paskirtojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupo
augziliaro Dariaus Trijonio konsekracijos iškilmės. Šv. Mišių pradžia – 12 val.

FORMACIJOS DIENA „Catholicism“ (liet. „Katalikybė“)
Šeštadienį, gruodzio 16 d.
Programa skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda šv. Jono
broliai. Atvira visiems.
8.15 Paskaita I (filosofija)
8.45 Paskaita II (teologija)
9.15 Arbatos pertraukėlė
9.30 „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba su lietuviškai subtitrais).
Kiekvieną susitikimą žiūrime po naują dalį.
10.30 Filmo aptarimas / diskusija / klausimai
11.30 šv. Mišios
Galima ateiti vėliau ir dalyvauti tik filmo peržiūroje. Susitinkame šv. Jono Pauliaus II salėje,

ADVENTO REKOLEKCIJOS BAŽNYČIOJE
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė.
Rekolekcijų tema: „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78), kasdien nuo 18.30 iki 19.30 val.
Gruodžio 18 d.: 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita „Mus aplankė šviesa iš
aukštybių“: Marijos nuostaba.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną savaitę, trečiadieniais nuo 16.15 val. iki 16.45 val., kviečiame Vilties vaikus nuo 3-
jų iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu vienuolyne, brolių koplytelėje. Bus
adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir
džiaugsminga patirtis. “Ateikite pas mane visi <…>, nes aš romus ir nuolankios širdies.” (Mt 11,
28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos: Lina +370 687 24 744 arba brolis Steponas +370
607 88 594. (Grupė nevyks per vaikų atostogas)

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos

laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu norėtumėte įsipareigoti naktinei adoracijai kartą per savaitę, labai kviečiame prisijungti
prie mūsų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį / ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 3:30 val., II-III naktis – nuo 3:30
iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.

NAMŲ LAIMINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus palaiminti jūsų namų ir pasimelsti kartu su jūsų
šeima, prašome palikti žinutę br. Jurgiui (brjurek1@gmail.com) su jūsų tel. numeriu ir parašyti,
koks laikas jums tinka. Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, pinigai už kurias bus skirti
vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote vaikams paimti žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš
žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

SEKMADIENIO LAPUOSE
Atkreipkite dėmesį į įdomų kun. B. Groeschel’io tekstą „Ką mums primena Adventas”.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Mes nežinome, ką su jais daryti, neturime
sandėlio, nei struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti rūbus į Caritą
(Paco g. už Petro ir Povilo bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv. Stepono g., prie
stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

BĖGIMAS
Br. Dismas kviečia prisijungti prie Kalėgų bėgimo gruodžio 17 d.