Jūsų namų palaiminimas

Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus palaiminti jūsų namų ir pasimelstų kartu su jūsų šeima, prašome palikti žinutę br. Jurgiui brjurek1@gmail.com su jūsų tel. numeriu ir apytiksliu laiku, kada  jums būtų patogu.  Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias vienuolyne.