Gruodžio 8-10 d. Advento tylos rekolekcijos visiems

Tema: „Žodis tapo kūnu“, veda T. Elijas.
Nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio popietės.
Marijos Namuose pas Šv. Jono brolius, Antakalnio g. 27

Užrašo Irena: tel. 8 648 92920, el. p. marijosnamai@joanitai.org